MSc Advanced Computer Networks

diploma-icon

University of Derby

 

world29

Αγγλική

 

calendar137

Οκτώβριο & Ιανουάριο

 

wall21

1 έτος full-time ή 2-3 έτη part-time

 

 • Το Mediterranean είναι το εξειδικευμένο Κολλέγιο σε σπουδές Δικτύων & Ασφάλειας
 • Πρόγραμμα που ξεχωρίζει για την έμφαση σε Διαχείριση, Ασφάλεια Δικτύων και Ασύρματα Δίκτυα
 • Ενσωματώνει μέρος της ύλης της ισχυρής πιστοποίησης Cisco - CCNP
 • Διεξάγεται στα πιστοποιημένα CNNA / CCNP εργαστήρια του Mediterranean Cisco Academy
 • Διδάσκουν κορυφαίοι ερευνητές & επαγγελματίες και πιστοποιημένοι εισηγητές της Cisco
 • Οι φοιτητές παράγουν προσωπικό ερευνητικό έργο, με δυνατότητα δημοσίευσης σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά

 

Το πρόγραμμα MSc in Advanced Computer Networks αποτελεί ένα μοναδικό και ιδιαιτέρως προχωρημένο πρόγραμμα στα δίκτυα υπολογιστών, με τις πλέον εξελιγμένες γνώσεις στον τομέα αυτό. Σκοπός του είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις τεχνικές δεξιότητες και το θεωρητικό υπόβαθρο που είναι απαραίτητες για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και διατήρηση δικτυακών υποδομών και των αντίστοιχων λογισμικών. Παράλληλα δίνει έμφαση στην ταυτόχρονη εξέταση στους τομείς της διαχείρισης και της ασφάλειας του δικτύου, κάτι που στη σύγχρονη εποχή θεωρείται σύμφυτη ιδιότητα κάθε ορθώς σχεδιασμένου δικτύου και δεν επιδιώκεται η εκ των υστέρων εξέταση αυτού.

Τέλος τα σύγχρονα ασύρματα δίκτυα αποτελούν μια ακόμα από τις βασικές θεματικές ενότητες του προγράμματος. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσεγγίζει τις θεωρητικές και πρακτικές κατευθύνσεις της μεγαλύτερης εταιρείας δικτύων παγκοσμίων, της CISCO και συγκεκριμένα της πιστοποίησης CCNP. Παράλληλα οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να διεξάγουν προσωπικό, ερευνητικό έργο, με την επίβλεψη έμπειρων καθηγητών, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε δημοσίευση σε διεθνές ερευνητικό συνέδριο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ, Κολεγίων και Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με προπτυχιακό τίτλο στην Πληροφορική
 • μη πτυχιούχους, κατόχους διπλωμάτων ΙΕΚ ή πιστοποιητικών επαγγελματικής εξειδίκευσης  ή/και εργασιακής εμπειρία στην Πληροφορική 
  ή στα Δίκτυα Υπολογιστών

Δικαιολογητικά εγγραφής:

 • Αντίγραφο τελευταίου τίτλου σπουδών (επικυρωμένο)
 • Αντίγραφα επαγγελματικών πιστοποιητικών και βεβαίωσης εργασιακής εμπειρίας (αν υπάρχουν)
 • Βιογραφικό σημείωμα (στα αγγλικά)
 • Συστατικές επιστολές (2)
 • Ικανοποιητική γνώση Αγγλικών (επίπεδο IELTS 6.5 ή αντίστοιχο) *
 • Ακαδημαϊκή Συνέντευξη
 • Φωτογραφίες (4)
 • Αντίγραφο ταυτότητας/ διαβατηρίου (επικυρωμένο)

*Οι υποψήφιοι που δε διαθέτουν επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας από κάποιο φορέα, μπορούν να υποβληθούν στο εσωτερικό
τεστ αξιολόγησης Αγγλικής γλώσσας του Mediterranean College (placement test).

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 1 έτος (full-time) ή σε 2 έτη (part-time) και περιλαμβάνει 6 μαθήματα των 20 διδακτικών μονάδων (credits) και μία διπλωματική εργασία των 60 credits. Τα μαθήματα διεξάγονται σε εξαμηνιαία βάση.

Έτος 1

Έτος 2

Εξάμηνο 1

Εξάμηνο 2

Εξάμηνο 3

Εξάμηνο 4

Studying at Masters Level and Research Methods.

Advanced Network Switching.

Advanced Network Routing

Independent Scholarship

Network Management Concepts

Securing Networks

Mobile & Wireless Networking

Δομή part-time προγράμματος

Οι φοιτητές ειδικεύονται σε τοπικά δίκτυα και δίκτυα ευρείας περιοχής, ενσύρματα και ασύρματα. Ειδικεύονται στο Routing και το Switching, σε γνωστικό επίπεδο που προσεγγίζει την πιστοποίηση CCNP της CISCO. Περαιτέρω μαθήματα εξετάζουν τη διαχείριση ασφάλειας και τη διαχείριση δικτύων.

Ένα ακόμη μεγάλο πλεονέκτημα του προγράμματος είναι ότι στο πλαίσιο της τελικής τους εργασίας (Thesis), οι φοιτητές εργάζονται σε υψηλό, ερευνητικό επίπεδο, με την επίβλεψη καθηγητή, σε θέματα που, όπως έχει ήδη συμβεί στο παρελθόν, μπορούν να οδηγήσουν σε δημοσίευση σε διεθνές ερευνητικό συνέδριο.

Η πολυδιάστατη εκπαιδευτική εμπειρία είναι ο στόχος του Mediterranean College και για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Εν προκειμένω, η διδασκαλία και μάθηση πραγματοποιείται με ένα σύνολο τρόπων:

 • lectures (διαλέξεις), όπου δίνεται έμφαση στο θεωρητικό υπόβαθρο
 • seminars (σεμινάρια), όπου επιλύονται πρακτικά προβλήματα και ασκήσεις προς όφελος των φοιτητών
 • labs (εργαστήρια), όπου οι φοιτητές δημιουργούν και εκπαιδεύονται "hands-on" – σε μηχανήματα, με προγραμματισμό κτλ.
 • clinics (ενισχυτικά μαθήματα), για αντιμετώπιση των πλέον δύσκολων ενοτήτων του μαθήματος
 • tutorials (φροντιστηριακά μαθήματα), όπου υπάρχει η πιο προσωπική επαφή του φοιτητή με τον καθηγητή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν εξατομικευμένα προβλήματα
 • independent learning (ανεξάρτητη μάθηση), όπου ο φοιτητής καλείται να μελετήσει μόνος του για βαθύτερη εμπέδωση των παραπάνω γνώσεων

Η αξιολόγηση των αποκτηθέντων γνώσεων βασίζεται σε μια σειρά εκπαιδευτικών διαδικασιών που περιλαμβάνουν:

 • τις ατομικές εργασίες βάση των οδηγιών του μαθήματος
 • τις ομαδικές εργασίες για ολοκλήρωση κάποιου πιο περίπλοκου στόχου και ανάπτυξη του συνεργατικού πνεύματος
 • τις παρουσιάσεις, μέρους της δουλειάς του φοιτητή με σκοπό την ενδυνάμωση της ατομικής παρουσίασης, των απαραίτητων δεξιοτήτων για επαγγελματική συνέντευξη κτλ.
 • on-line tests, για αξιολόγηση των γνώσεων, θεωρητικών αλλά και αυτών που αφορούν επίλυση προβλημάτων

Η συγκεκριμένη διαδικασία διδασκαλίας ενισχύεται περαιτέρω με ενέργειες που βελτιώνουν τη μάθηση και τις οποίες ευνοεί ιδιαιτέρως το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τέτοιες είναι:

 • τα Guest Lectures, όπου διακεκριμένοι επιστήμονες/επαγγελματίες της αγοράς και της βιομηχανίας Λογισμικού και Δικτύων, αναλύουν σύγχρονα θέματα και μεταφέρουν ανεκτίμητη εμπειρία από τους χώρους τους
 • η ανεξάρτητη έρευνα και η πτυχιακή εργασία, όπου ο φοιτητής καλείται να ερευνήσει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα του χώρου και να προτείνει και να υλοποιήσει λύσεις που δεν έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν. Οι καλύτερες εξ αυτών των εργασιών μπορούν να οδηγηθούν σε υποβολή σε διεθνή συνέδρια, με την επίβλεψη πάντοτε του αρμοδίου καθηγητή.
 • οι Ομιλίες, που σχετίζονται με Δίκτυα και Ασφάλεια. Ένα πλήθος ομιλιών από τους πλέον έγκριτους φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς) και εταιρίες στον τομέα της ασφάλειας δικτύων, εμπλουτίζουν περαιτέρω τον φοιτητή και ολοκληρώνουν τις παρεχόμενες από το πρόγραμμα γνώσεις.
 • Η διοργάνωση Ετήσιου Διεπιστημονικού Φοιτητικού Συνεδρίου (Annual Student Conference) όπου παρουσιάζονται οι καλύτερες διπλωματικές εργασίες των φοιτητών της Σχολής.

Γιατί να σπουδάσω Master σε Δίκτυα Υπολογιστών στο Mediterranean College:

Γιατί:

 • Είναι το μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα όπου γίνεται ιδιαίτερη εμβάθυνση στο γνωστικό αντικείμενο των δικτύων, με ταυτόχρονη επικέντρωση στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Παράλληλα, ξεχωρίζει γιατί επικεντρώνεται και στη διαχείριση, στην ασφάλεια των δικτύων αλλά και στα ασύρματα δίκτυα, δημιουργώντας ένα πιο ολοκληρωμένο προφίλ υποψηφίου επαγγελματία.
 • Το πρόγραμμα ενσωματώνει μέρος της ύλης της πιστοποίησης CCNP της Cisco την οποία οι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν στη διάρκεια των σπουδών τους και έτσι να αποφοιτήσουν με ένα ισχυρότερο βιογραφικό. Το Mediterranean College είναι πιστοποιημένη ακαδημία της Cisco, μέσα από την οποία οι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν τις περιζήτητες πιστοποιήσεις CCNA, CCNP και CCNA Security.
 • Τα εργαστηριακά μαθήματα των δικτύων διεξάγονται σε προσομοιωτές δικτύων μεγάλης κλίμακας και στο πιστοποιημένο Εργαστήριο Δικτύων Cisco του Κολλεγίου, όπου οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με συσκευές Cisco, τις οποίες θα συναντήσουν μετέπειτα και στο εργασιακό τους περιβάλλον (η Cisco είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής δικτυακού εξοπλισμού παγκοσμίως).
 • Οι φοιτητές αξιολογούνται μέσω της υποβολής εφαρμοσμένων εργασιών: λόγου χάρη καλούνται να υποβάλλουν μία μελέτη / πρόταση project κατασκευής δικτύων και να καταλήξουν σε πραγματική προσφορά, όπου «κερδίζει» η πρόταση που πληροί τις προδιαγραφές, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και στο λιγότερο δυνατό χρόνο.
 • Οι φοιτητές παράγουν προσωπικό ερευνητικό έργο στις σύγχρονες τεχνολογίες δικτύων, το οποίο με την καθοδήγηση των καθηγητών τους μπορεί να καταλήξει σε δημοσίευση σε διεθνή περιοδικά ή σε παρουσίαση σε διεθνή συνέδρια.
 • Οι καθηγητές του προγράμματος είναι πιστοποιημένοι (accredited lecturers) του University of Derby για κάθε μάθημα που διδάσκουν καθώς και εγγεγραμμένοι στο μητρώο διδασκόντων Κολλεγίων του Υπουργείου Παιδείας. Φέρουν μεγάλη εμπειρία σε σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών καθώς και στη διαχείριση, ανάπτυξη και ασφάλεια Δικτύων. Το μάθημα εμπλουτίζεται με διαρκή και ιδιαιτέρως στοχευμένα Guest Lectures, από διακεκριμένους επιστήμονες/επαγγελματίες της αγοράς.
 • Το Mediterranean College δίνει έμφαση στην ακαδημαϊκή υποστήριξη των φοιτητών και η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται πλήρως από την ηλεκτρονική τάξη του Mediterranean College (mc-class) και την ψηφιακή βιβλιοθήκη του University of Derby που διαθέτει χιλιάδες ακαδημαϊκά άρθρα και βιβλία στο γνωστικό πεδίο της Πληροφορικής.
 • Το Mediterranean College αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο απασχολησιμότητας (MC Employability Scheme) με στοχευμένες δράσεις για τους φοιτητές Πληροφορικής: συμβουλευτική καριέρας και επαγγελματικής ανάπτυξης από ειδικούς επιστήμονες, εγγυημένη πρακτική άσκηση, τακτικά guest lectures, εκπαιδευτικές επισκέψεις, πραγματικά projects, σεμινάρια, employability fair.
 • Το University of Derby, σύμφωνα με την πανεπιστημιακή κατάταξη του Guardian (2015), βρίσκεται στο TOP50 των Βρετανικών Πανεπιστημίων, κατέχοντας τη 2η θέση στην Ελλάδα μεταξύ των Βρετανικών Πανεπιστημίων που εκπροσωπούνται στη χώρα μας. Είναι, επίσης, στο Top 10 στην απασχολησιμότητα των αποφοίτων του. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη διαρκή ανανέωση και επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών και τη συνεργασία του με επιχειρήσεις, επαγγελματικά σωματεία & επιμελητήρια.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος, είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού πτυχίου μεταπτυχιακού επιπέδου και εφόσον επιθυμούν, μπορούν και τυπικά να αναγνωρίσουν το πτυχίο τους από τις Ελληνικές αρχές.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για την αναγνώριση σπουδών.

Οι απόφοιτοι έχουν διδαχθεί μέσα στο πρόγραμμα τμήμα της θεωρίας και των εργαστηρίων των επαγγελματικών πιστοποιήσεων CCNA και CCNP της Cisco, τα οποία μπορούν να αποκτήσουν κατόπιν προετοιμασίας και εξετάσεων στο Mediterranean Professional Studies. Έτσι, μπορούν να συμπληρώσουν τον ακαδημαϊκό μεταπτυχιακό τίτλο MSc με τις πιο ισχυρές πιστοποιήσεις Δικτύων που αναζητούν οι εργοδότες.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και με τις δεξιότητες που θα έχουν αποκτήσει θα μπορούν να ανταποκριθούν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και στις τεχνολογικές εξελίξεις. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να σταδιοδρομήσουν στους τομείς:

 • Ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης δικτύων δεδομένων
 • Ασφάλειας Δικτύων
 • Εγκατάστασης & συντήρησης δικτύων δεδομένων
 • Υποστήριξης εφαρμογών
 • Τηλεπικοινωνιών
 • Πωλήσεων λύσεων πληροφορικής
 • Συμβουλευτικής επιχειρήσεων

Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν περαιτέρω σπουδές (διδακτορικό δίπλωμα) σε τεχνικές κατευθύνσεις ή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

vogkasΒασίλειος Βόγκας

O Βασίλειος Βόγκας ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο τμήμα Τμήμα Πληροφορικής του Ιταλικού Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας το 1997 πάνω σε Πληροφοριακά συστήματα και συνέχισε για 2ο σπουδών στο πανεπιστήμιο του Glamorgan στο Ηνωμένο Βασίλειο ως Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος όπου και ολοκλήρωσε το 2000. Συνέχισε με υποτροφία το Μεταπτυχιακό (ΜSc) του στα δίκτυα στο Trinity College στην Ιρλανδία το οποίο και ολοκλήρωσε το 2001. Μετά συνέχισε με ένα ακόμη μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Διοίκηση επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στο πανεπιστήμιο του Glamorgan στο Ηνωμένο Βασίλειο που και ολοκλήρωσε το 2002. Έχει εργαστεί στην INTEL Corporation σαν Μηχανικός Δικτύων και σε άλλες εταιρίες πληροφορικής στο εξωτερικό. Αυτή την στιγμή δουλεύει ως Τεχνικός Διευθυντής στην Εταιρία JinxSoft όπου εξειδικεύεται στον προγραμματισμό εφαρμογών και παιχνιδιών για Smartphones. Έχει επίσης συμμετάσχει σε διάφορα Ερευνητικά Προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΣΟΕ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό εφαρμογών υπολογιστών και φορητών συσκευών όπως και την διαχείριση βάσεων δεδομένων.

  

dagiakidisΜιχαήλ Δαγιακίδης

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και DEA του Πανεπιστημίου Paris 6. Εργάστηκε στην εταιρεία SAGEM ως μηχανικός τηλεπικοινωνιών. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα ασχολήθηκε με τη σχεδίαση και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα δραστηριοποιείται στο χώρο της κατάρτισης, με ειδίκευση στα Δίκτυα και τις Τηλεπικοινωνίες. Είναι πιστοποιημένος Cisco εκπαιδευτής με πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση δικτυακών υποδομών με εξοπλισμό Cisco.

 

kolegaΕυαγγελία Κολεγά

Η Ευαγγελία Κολεγά πρόκειται να αποκτήσει άμεσα το διδακτορικό της δίπλωμα, το οποίο βρίσκεται σε τελική φάση παρουσίασης-κρίσης, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τα κύρια αντικείμενα έρευνάς της είναι οι εφαρμογές πεδίου Ασυρμάτων Δικτύων Αισθητήρων, η ασφάλεια δικτύων, τα Body Area Networks και τα IP δίκτυα. Μέχρι προσφάτως έχει διατελέσει εξωτερικός συνεργάτης – ερευνητής στο Κέντρο Εκτίμησης Φυσικού Κινδύνου και Προληπτικού Σχεδιασμού στο Πολυτεχνείο. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς καθώς και το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, από το ΕΜΠ. Έχει εργαστεί πάνω από 15 χρόνια ως μηχανικός δικτύου και ερευνητής σε εταιρείες πληροφορικής καθώς και σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ινστιτούτα, όπως το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ), το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (ΚΕΔ) του Πανεπιστημίου Πειραιά, το ΚΕΔ του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ κ.α. Έχει συμμετάσχει σε πολλά και γνωστά εθνικά ερευνητικά έργα αλλά και σε ευρωπαϊκά όπως το RESMA και το EMEA. Έχει γράψει έναν εύλογο αριθμό άρθρων για περιοδικά, βιβλία και συνέδρια.

  

politisΗλίας Πολίτης

Ο Δρ. Ηλίας Πολίτης είναι κάτοχος του διπλώματος BSc στην Ηλεκτρονική Μηχανική (2000) και MSc στις Κινητές και Προσωπικές Επικοινωνίες (2001) από το Queen Mary College και Kings College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου αντίστοιχα. Το 2009 του απονεμήθηκε ο τίτλος του διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών για την έρευνά του στα δικτυακά πολυμέσα. Είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Ασύρματης Τηλεπικοινωνίας του Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ έχει διατελέσει Συμβασιούχος Λέκτοράς (ΠΔ/407) στο Τμ. Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά και Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμ. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Επιπλέον έχει συμμετάσχει σε ερευνητικές ομάδες στα πλαίσια των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ προγραμμάτων FP7-ICT-ROMEO, FP7-ICT-FUTON και FP7-SEC-SALUS καθώς και στα πλαίσια διαφόρων προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς πόρους. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη βελτιστοποίηση των δικτυακών πολυμέσων σε ετερογενή δίκτυα, τη μοντελοποίηση της ποιότητας εμπειρίας, τη κωδικοποίηση και μετάδοση 3D βίντεο. Ο Δρ. Ηλίας Πολίτης είναι μέλος της ΙΕΕΕ και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ MEDITERRANEAN COLLEGE.

 Ένας εξειδικευμένος σύμβουλος εκπαίδευσης βρίσκεται στη διάθεσή σας.

Photo Gallery

Συνεργασίες

Περιγραφή

Το πρόγραμμα MSc in Advanced Computer Networks αποτελεί ένα μοναδικό και ιδιαιτέρως προχωρημένο πρόγραμμα στα δίκτυα υπολογιστών, με τις πλέον εξελιγμένες γνώσεις στον τομέα αυτό. Σκοπός του είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις τεχνικές δεξιότητες και το θεωρητικό υπόβαθρο που είναι απαραίτητες για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και διατήρηση δικτυακών υποδομών και των αντίστοιχων λογισμικών. Παράλληλα δίνει έμφαση στην ταυτόχρονη εξέταση στους τομείς της διαχείρισης και της ασφάλειας του δικτύου, κάτι που στη σύγχρονη εποχή θεωρείται σύμφυτη ιδιότητα κάθε ορθώς σχεδιασμένου δικτύου και δεν επιδιώκεται η εκ των υστέρων εξέταση αυτού.

Τέλος τα σύγχρονα ασύρματα δίκτυα αποτελούν μια ακόμα από τις βασικές θεματικές ενότητες του προγράμματος. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσεγγίζει τις θεωρητικές και πρακτικές κατευθύνσεις της μεγαλύτερης εταιρείας δικτύων παγκοσμίων, της CISCO και συγκεκριμένα της πιστοποίησης CCNP. Παράλληλα οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να διεξάγουν προσωπικό, ερευνητικό έργο, με την επίβλεψη έμπειρων καθηγητών, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε δημοσίευση σε διεθνές ερευνητικό συνέδριο.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ, Κολεγίων και Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με προπτυχιακό τίτλο στην Πληροφορική
 • μη πτυχιούχους, κατόχους διπλωμάτων ΙΕΚ ή πιστοποιητικών επαγγελματικής εξειδίκευσης  ή/και εργασιακής εμπειρία στην Πληροφορική 
  ή στα Δίκτυα Υπολογιστών

Δικαιολογητικά εγγραφής:

 • Αντίγραφο τελευταίου τίτλου σπουδών (επικυρωμένο)
 • Αντίγραφα επαγγελματικών πιστοποιητικών και βεβαίωσης εργασιακής εμπειρίας (αν υπάρχουν)
 • Βιογραφικό σημείωμα (στα αγγλικά)
 • Συστατικές επιστολές (2)
 • Ικανοποιητική γνώση Αγγλικών (επίπεδο IELTS 6.5 ή αντίστοιχο) *
 • Ακαδημαϊκή Συνέντευξη
 • Φωτογραφίες (4)
 • Αντίγραφο ταυτότητας/ διαβατηρίου (επικυρωμένο)

*Οι υποψήφιοι που δε διαθέτουν επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας από κάποιο φορέα, μπορούν να υποβληθούν στο εσωτερικό 
τεστ αξιολόγησης Αγγλικής γλώσσας του Mediterranean College (placement test).

Δομή & Περιεχόμενο

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 1 έτος (full-time) ή σε 2 έτη (part-time) και περιλαμβάνει 6 μαθήματα των 20 διδακτικών μονάδων (credits) και μία διπλωματική εργασία των 60 credits. Τα μαθήματα διεξάγονται σε εξαμηνιαία βάση.

Έτος 1

Έτος 2

Εξάμηνο 1

Εξάμηνο 2

Εξάμηνο 3

Εξάμηνο 4

Studying at Masters Level and Research Methods.

Advanced Network Switching.

Advanced Network Routing

Independent Scholarship

Network Management Concepts

Securing Networks

Mobile & Wireless Networking

Δομή part-time προγράμματος

Διδασκαλία & Μάθηση

Οι φοιτητές ειδικεύονται σε τοπικά δίκτυα και δίκτυα ευρείας περιοχής, ενσύρματα και ασύρματα. Ειδικεύονται στο Routing και το Switching, σε γνωστικό επίπεδο που προσεγγίζει την πιστοποίηση CCNP της CISCO. Περαιτέρω μαθήματα εξετάζουν τη διαχείριση ασφάλειας και τη διαχείριση δικτύων.

Ένα ακόμη μεγάλο πλεονέκτημα του προγράμματος είναι ότι στο πλαίσιο της τελικής τους εργασίας (Thesis), οι φοιτητές εργάζονται σε υψηλό, ερευνητικό επίπεδο, με την επίβλεψη καθηγητή, σε θέματα που, όπως έχει ήδη συμβεί στο παρελθόν, μπορούν να οδηγήσουν σε δημοσίευση σε διεθνές ερευνητικό συνέδριο.

Η πολυδιάστατη εκπαιδευτική εμπειρία είναι ο στόχος του Mediterranean College και για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Εν προκειμένω, η διδασκαλία και μάθηση πραγματοποιείται με ένα σύνολο τρόπων:

 • lectures (διαλέξεις), όπου δίνεται έμφαση στο θεωρητικό υπόβαθρο
 • seminars (σεμινάρια), όπου επιλύονται πρακτικά προβλήματα και ασκήσεις προς όφελος των φοιτητών
 • labs (εργαστήρια), όπου οι φοιτητές δημιουργούν και εκπαιδεύονται "hands-on" – σε μηχανήματα, με προγραμματισμό κτλ.
 • clinics (ενισχυτικά μαθήματα), για αντιμετώπιση των πλέον δύσκολων ενοτήτων του μαθήματος
 • tutorials (φροντιστηριακά μαθήματα), όπου υπάρχει η πιο προσωπική επαφή του φοιτητή με τον καθηγητή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν εξατομικευμένα προβλήματα
 • independent learning (ανεξάρτητη μάθηση), όπου ο φοιτητής καλείται να μελετήσει μόνος του για βαθύτερη εμπέδωση των παραπάνω γνώσεων

Η αξιολόγηση των αποκτηθέντων γνώσεων βασίζεται σε μια σειρά εκπαιδευτικών διαδικασιών που περιλαμβάνουν:

 • τις ατομικές εργασίες βάση των οδηγιών του μαθήματος
 • τις ομαδικές εργασίες για ολοκλήρωση κάποιου πιο περίπλοκου στόχου και ανάπτυξη του συνεργατικού πνεύματος
 • τις παρουσιάσεις, μέρους της δουλειάς του φοιτητή με σκοπό την ενδυνάμωση της ατομικής παρουσίασης, των απαραίτητων δεξιοτήτων για επαγγελματική συνέντευξη κτλ.
 • on-line tests, για αξιολόγηση των γνώσεων, θεωρητικών αλλά και αυτών που αφορούν επίλυση προβλημάτων

Η συγκεκριμένη διαδικασία διδασκαλίας ενισχύεται περαιτέρω με ενέργειες που βελτιώνουν τη μάθηση και τις οποίες ευνοεί ιδιαιτέρως το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τέτοιες είναι:

 • τα Guest Lectures, όπου διακεκριμένοι επιστήμονες/επαγγελματίες της αγοράς και της βιομηχανίας Λογισμικού και Δικτύων, αναλύουν σύγχρονα θέματα και μεταφέρουν ανεκτίμητη εμπειρία από τους χώρους τους
 • η ανεξάρτητη έρευνα και η πτυχιακή εργασία, όπου ο φοιτητής καλείται να ερευνήσει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα του χώρου και να προτείνει και να υλοποιήσει λύσεις που δεν έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν. Οι καλύτερες εξ αυτών των εργασιών μπορούν να οδηγηθούν σε υποβολή σε διεθνή συνέδρια, με την επίβλεψη πάντοτε του αρμοδίου καθηγητή.
 • οι Ομιλίες, που σχετίζονται με Δίκτυα και Ασφάλεια. Ένα πλήθος ομιλιών από τους πλέον έγκριτους φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς) και εταιρίες στον τομέα της ασφάλειας δικτύων, εμπλουτίζουν περαιτέρω τον φοιτητή και ολοκληρώνουν τις παρεχόμενες από το πρόγραμμα γνώσεις.
 • Η διοργάνωση Ετήσιου Διεπιστημονικού Φοιτητικού Συνεδρίου (Annual Student Conference) όπου παρουσιάζονται οι καλύτερες διπλωματικές εργασίες των φοιτητών της Σχολής.

Οφέλη

Γιατί να σπουδάσω Master σε Δίκτυα Υπολογιστών στο Mediterranean College:

Γιατί:

 • Είναι το μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα όπου γίνεται ιδιαίτερη εμβάθυνση στο γνωστικό αντικείμενο των δικτύων, με ταυτόχρονη επικέντρωση στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Παράλληλα, ξεχωρίζει γιατί επικεντρώνεται και στη διαχείριση, στην ασφάλεια των δικτύων αλλά και στα ασύρματα δίκτυα, δημιουργώντας ένα πιο ολοκληρωμένο προφίλ υποψηφίου επαγγελματία.
 • Το πρόγραμμα ενσωματώνει μέρος της ύλης της πιστοποίησης CCNP της Cisco την οποία οι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν στη διάρκεια των σπουδών τους και έτσι να αποφοιτήσουν με ένα ισχυρότερο βιογραφικό. Το Mediterranean College είναι πιστοποιημένη ακαδημία της Cisco, μέσα από την οποία οι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν τις περιζήτητες πιστοποιήσεις CCNA, CCNP και CCNA Security.
 • Τα εργαστηριακά μαθήματα των δικτύων διεξάγονται σε προσομοιωτές δικτύων μεγάλης κλίμακας και στο πιστοποιημένο Εργαστήριο Δικτύων Cisco του Κολλεγίου, όπου οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με συσκευές Cisco, τις οποίες θα συναντήσουν μετέπειτα και στο εργασιακό τους περιβάλλον (η Cisco είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής δικτυακού εξοπλισμού παγκοσμίως).
 • Οι φοιτητές αξιολογούνται μέσω της υποβολής εφαρμοσμένων εργασιών: λόγου χάρη καλούνται να υποβάλλουν μία μελέτη / πρόταση project κατασκευής δικτύων και να καταλήξουν σε πραγματική προσφορά, όπου «κερδίζει» η πρόταση που πληροί τις προδιαγραφές, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και στο λιγότερο δυνατό χρόνο.
 • Οι φοιτητές παράγουν προσωπικό ερευνητικό έργο στις σύγχρονες τεχνολογίες δικτύων, το οποίο με την καθοδήγηση των καθηγητών τους μπορεί να καταλήξει σε δημοσίευση σε διεθνή περιοδικά ή σε παρουσίαση σε διεθνή συνέδρια.
 • Οι καθηγητές του προγράμματος είναι πιστοποιημένοι (accredited lecturers) του University of Derby για κάθε μάθημα που διδάσκουν καθώς και εγγεγραμμένοι στο μητρώο διδασκόντων Κολλεγίων του Υπουργείου Παιδείας. Φέρουν μεγάλη εμπειρία σε σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών καθώς και στη διαχείριση, ανάπτυξη και ασφάλεια Δικτύων. Το μάθημα εμπλουτίζεται με διαρκή και ιδιαιτέρως στοχευμένα Guest Lectures, από διακεκριμένους επιστήμονες/επαγγελματίες της αγοράς.
 • Το Mediterranean College δίνει έμφαση στην ακαδημαϊκή υποστήριξη των φοιτητών και η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται πλήρως από την ηλεκτρονική τάξη του Mediterranean College (mc-class) και την ψηφιακή βιβλιοθήκη του University of Derby που διαθέτει χιλιάδες ακαδημαϊκά άρθρα και βιβλία στο γνωστικό πεδίο της Πληροφορικής.
 • Το Mediterranean College αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο απασχολησιμότητας (MC Employability Scheme) με στοχευμένες δράσεις για τους φοιτητές Πληροφορικής: συμβουλευτική καριέρας και επαγγελματικής ανάπτυξης από ειδικούς επιστήμονες, εγγυημένη πρακτική άσκηση, τακτικά guest lectures, εκπαιδευτικές επισκέψεις, πραγματικά projects, σεμινάρια, employability fair.
 • Το University of Derby, σύμφωνα με την πανεπιστημιακή κατάταξη του Guardian (2015), βρίσκεται στο TOP50 των Βρετανικών Πανεπιστημίων, κατέχοντας τη 2η θέση στην Ελλάδα μεταξύ των Βρετανικών Πανεπιστημίων που εκπροσωπούνται στη χώρα μας. Είναι, επίσης, στο Top 10 στην απασχολησιμότητα των αποφοίτων του. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη διαρκή ανανέωση και επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών και τη συνεργασία του με επιχειρήσεις, επαγγελματικά σωματεία & επιμελητήρια.

Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος, είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού πτυχίου μεταπτυχιακού επιπέδου και εφόσον επιθυμούν, μπορούν και τυπικά να αναγνωρίσουν το πτυχίο τους από τις Ελληνικές αρχές.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για την αναγνώριση σπουδών.

Οι απόφοιτοι έχουν διδαχθεί μέσα στο πρόγραμμα τμήμα της θεωρίας και των εργαστηρίων των επαγγελματικών πιστοποιήσεων CCNA και CCNP της Cisco, τα οποία μπορούν να αποκτήσουν κατόπιν προετοιμασίας και εξετάσεων στο Mediterranean Professional Studies. Έτσι, μπορούν να συμπληρώσουν τον ακαδημαϊκό μεταπτυχιακό τίτλο MSc με τις πιο ισχυρές πιστοποιήσεις Δικτύων που αναζητούν οι εργοδότες.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και με τις δεξιότητες που θα έχουν αποκτήσει θα μπορούν να ανταποκριθούν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και στις τεχνολογικές εξελίξεις. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να σταδιοδρομήσουν στους τομείς:

 • Ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης δικτύων δεδομένων
 • Ασφάλειας Δικτύων
 • Εγκατάστασης & συντήρησης δικτύων δεδομένων
 • Υποστήριξης εφαρμογών
 • Τηλεπικοινωνιών
 • Πωλήσεων λύσεων πληροφορικής
 • Συμβουλευτικής επιχειρήσεων

Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν περαιτέρω σπουδές (διδακτορικό δίπλωμα) σε τεχνικές κατευθύνσεις ή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Καθηγητές

vogkasΒασίλειος Βόγκας

O Βασίλειος Βόγκας ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο τμήμα Τμήμα Πληροφορικής του Ιταλικού Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας το 1997 πάνω σε Πληροφοριακά συστήματα και συνέχισε για 2ο σπουδών στο πανεπιστήμιο του Glamorgan στο Ηνωμένο Βασίλειο ως Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος όπου και ολοκλήρωσε το 2000. Συνέχισε με υποτροφία το Μεταπτυχιακό (ΜSc) του στα δίκτυα στο Trinity College στην Ιρλανδία το οποίο και ολοκλήρωσε το 2001. Μετά συνέχισε με ένα ακόμη μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Διοίκηση επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στο πανεπιστήμιο του Glamorgan στο Ηνωμένο Βασίλειο που και ολοκλήρωσε το 2002. Έχει εργαστεί στην INTEL Corporation σαν Μηχανικός Δικτύων και σε άλλες εταιρίες πληροφορικής στο εξωτερικό. Αυτή την στιγμή δουλεύει ως Τεχνικός Διευθυντής στην Εταιρία JinxSoft όπου εξειδικεύεται στον προγραμματισμό εφαρμογών και παιχνιδιών για Smartphones. Έχει επίσης συμμετάσχει σε διάφορα Ερευνητικά Προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΣΟΕ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό εφαρμογών υπολογιστών και φορητών συσκευών όπως και την διαχείριση βάσεων δεδομένων.

dagiakidisΜιχαήλ Δαγιακίδης

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και DEA του Πανεπιστημίου Paris 6. Εργάστηκε στην εταιρεία SAGEM ως μηχανικός τηλεπικοινωνιών. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα ασχολήθηκε με τη σχεδίαση και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα δραστηριοποιείται στο χώρο της κατάρτισης, με ειδίκευση στα Δίκτυα και τις Τηλεπικοινωνίες. Είναι πιστοποιημένος Cisco εκπαιδευτής με πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση δικτυακών υποδομών με εξοπλισμό Cisco.

kolegaΕυαγγελία Κολεγά

Η Ευαγγελία Κολεγά πρόκειται να αποκτήσει άμεσα το διδακτορικό της δίπλωμα, το οποίο βρίσκεται σε τελική φάση παρουσίασης-κρίσης, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τα κύρια αντικείμενα έρευνάς της είναι οι εφαρμογές πεδίου Ασυρμάτων Δικτύων Αισθητήρων, η ασφάλεια δικτύων, τα Body Area Networks και τα IP δίκτυα. Μέχρι προσφάτως έχει διατελέσει εξωτερικός συνεργάτης – ερευνητής στο Κέντρο Εκτίμησης Φυσικού Κινδύνου και Προληπτικού Σχεδιασμού στο Πολυτεχνείο. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς καθώς και το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, από το ΕΜΠ. Έχει εργαστεί πάνω από 15 χρόνια ως μηχανικός δικτύου και ερευνητής σε εταιρείες πληροφορικής καθώς και σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ινστιτούτα, όπως το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ), το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (ΚΕΔ) του Πανεπιστημίου Πειραιά, το ΚΕΔ του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ κ.α. Έχει συμμετάσχει σε πολλά και γνωστά εθνικά ερευνητικά έργα αλλά και σε ευρωπαϊκά όπως το RESMA και το EMEA. Έχει γράψει έναν εύλογο αριθμό άρθρων για περιοδικά, βιβλία και συνέδρια.

politisΗλίας Πολίτης

Ο Δρ. Ηλίας Πολίτης είναι κάτοχος του διπλώματος BSc στην Ηλεκτρονική Μηχανική (2000) και MSc στις Κινητές και Προσωπικές Επικοινωνίες (2001) από το Queen Mary College και Kings College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου αντίστοιχα. Το 2009 του απονεμήθηκε ο τίτλος του διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών για την έρευνά του στα δικτυακά πολυμέσα. Είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Ασύρματης Τηλεπικοινωνίας του Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ έχει διατελέσει Συμβασιούχος Λέκτοράς (ΠΔ/407) στο Τμ. Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά και Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμ. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Επιπλέον έχει συμμετάσχει σε ερευνητικές ομάδες στα πλαίσια των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ προγραμμάτων FP7-ICT-ROMEO, FP7-ICT-FUTON και FP7-SEC-SALUS καθώς και στα πλαίσια διαφόρων προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς πόρους. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη βελτιστοποίηση των δικτυακών πολυμέσων σε ετερογενή δίκτυα, τη μοντελοποίηση της ποιότητας εμπειρίας, τη κωδικοποίηση και μετάδοση 3D βίντεο. Ο Δρ. Ηλίας Πολίτης είναι μέλος της ΙΕΕΕ και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

85%

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

77%

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
 

6:1

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

8

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Η/Υ & ΔΙΚΤΥΩΝ
TOP Title of the document