Οι σπουδαστές θα παρακολουθήσουν το εργαστηριακό μάθημα των πρώτων βοηθειών σε αθλητικό χώρο, θα γίνει χρήση όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού και θα παρακολουθήσουν αθλητικό αγώνα ή προπόνηση και την εφαρμογή πρώτων βοηθειών σε τυχόν τραυματισμό αθλητή.

Ενότητες

 • Έλεγχος και οργάνωση εξοπλισμού
 • Εφαρμογή περιδέσεων
 • Τοποθέτηση ναρθήκων, κολάρων και κηδεμόνων
 • Χρήση φορείου και βοηθημάτων βάδισης
 • Προσέγγιση τραυματία και λήψη ζωτικών σημείων
 • Παρακολούθηση αγώνα και καταγραφή μηχανισμών τραυματισμού\
 • Συζήτηση των καταγραφών
 • Αντιμετώπιση ανοιχτών τραυμάτων
 • Αντιμετώπιση καταγμάτων
 • Διαχείριση αιμορραγιών
 • ΚΑΡΠΑ
 • Εξαιρετικά σοβαροί τραυματισμοί
 • Κάλυψη αγώνα ως ομάδα πρώτων βοηθειών
 • Προβληματισμοί-Θέματα για συζήτηση

Οι σπουδαστές θα επισκεφτούν συνεργαζόμενο κέντρο αποκατάστασης αθλητικών κακώσεων και θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά στην εκτέλεση θεραπευτικών πρωτοκόλλων σε αθλητές και να εφαρμόσουν τεχνικές τις οποίες έχουν διδαχθεί στα προηγούμενα μαθήματα.

Στόχοι

Μετά το τέλος του βιωματικού εργαστηρίου οι φοιτητές θα γνωρίζουν συνοπτικά:

 • Τα τμήματα που αποτελούν ένα κέντρο αποκατάστασης αθλητών
 • Τον εξοπλισμό που χρειάζεται για την αντιμετώπιση μετεγχειρητικών αθλητών
 • Την κλινική εικόνα συχνών μετεγχειρητικών περιστατικών
 • Σωστή τοποθέτηση του ασθενή στον χώρο θεραπείας
 • Ενδείξεις και αντενδείξεις τεχνικών αποκατάστασης
 • Χρήση θεραπευτικών μηχανημάτων
 • Ειδικό ασκησιολόγιο
Κλείσιμο