BΑ (Hons) in Early Childhood Studies

diploma-icon

University of Derby

 

world29

Ελληνική & Αγγλική

 

calendar137

Οκτώβριο & Ιανουάριο

 

wall21

3 έτη

 

 • Το University of Derby κατέχει την 1η θέση στην Ελλάδα σε σπουδές Παιδαγωγικών (μεταξύ των Βρετανικών Πανεπιστημίων που εκπροσωπούνται στη χώρα μας)
 • Δε βασίζεται σε γραπτές εξετάσεις, αλλά εργασίες, παρουσιάσεις, έρευνα, πρακτική
 • Αποκλειστική συνεργασία με το εκπαιδευτικό κέντρο INTERNATIONAL MONTESSORI CENTER στην Perugia της Ιταλίας (εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Ιταλία με συμμετοχή των φοιτητών μας σε σεμινάρια για την Μοντεσσοριανή μέθοδο και απόκτηση certificate, συμμετοχή φοιτητών στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ (ανταλλαγή φοιτητών))
 • Μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής (ΟΜΕΡ): δωρεάν παρακολούθηση εξειδικευμένων σεμιναρίων για όλους τους φοιτητές μας.
 • Δομημένη πρακτική άσκηση και portfolio σε συνεργαζόμενους παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, κέντρα
 • Εργαστηριακά μαθήματα Εικαστικών & Δημιουργικής Απασχόλησης σε εξοπλισμένο Παιδαγωγικό Εργαστήριο
 • Συνεργασία με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Εταιρία Δυσλεξίας
 • Δημοσιεύσεις φοιτητών σε Διεθνή και Πανελλαδικά Συνέδρια

 

 

Περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τον τρόπο ανάπτυξης, μάθησης και σκέψης των παιδιών, από τη βρεφική ηλικία έως την ηλικία των 8 ετών, να διερευνήσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει ο τομέας των παιδαγωγικών υπηρεσιών και να εξετάσουν την παιδική ηλικία από διαφορετικές παιδαγωγικές σκοπιές. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να ανατρέξουν στις δικές τους προσωπικές εμπειρίες, ώστε να μάθουν και να κατανοήσουν τις ανάγκες της παιδικής ηλικίας.

Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανεξάρτητη μάθηση και στο συνδυασμό θεωρητικής γνώσης και πρακτικής εφαρμογής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε διάφορα παιδαγωγικά πλαίσια, με την υποστήριξη του δικτύου συνεργαζόμενων εκπαιδευτηρίων και φορέων του Mediterranean College. Επιπλέον, τα θεωρητικά μαθήματα συμπληρώνονται με την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων στο Εργαστήρι Παιδαγωγικών του Κολλεγίου και με ποικίλες παράλληλες δράσεις, όπως εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκθέσεις, φιλανθρωπικά bazaar, σεμινάρια, συμμετοχή σε συνέδρια, κ.α. Ως αποτέλεσμα, οι απόφοιτοι του προγράμματος κατέχουν τόσο γνώσεις, όσο και επαγγελματικές δεξιότητες, για να αναλάβουν άμεσα και υπεύθυνα το ρόλο του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας σε χώρους εργασίας.

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Λυκείου που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν ως παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας.
Προϋποθέσεις & δικαιολογητικά εγγραφής:

 • Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ (επικυρωμένο)
 • Συστατικές επιστολές (2)
 • Ικανοποιητική γνώση Αγγλικών (επίπεδο pre-lower ή IELTS 4.5) *
 • Ακαδημαϊκή Συνέντευξη
 • Φωτογραφίες (4)
 • Αντίγραφο ταυτότητας/ διαβατηρίου (επικυρωμένο)
 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

*Το απαιτούμενο επίπεδο Αγγλικών για το αγγλόφωνο πρόγραμμα είναι αντίστοιχο με IELTS 6.0 ή lower.

Οι υποψήφιοι που δε διαθέτουν επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας από κάποιο φορέα, μπορούν να υποβληθούν στο εσωτερικό τεστ αξιολόγησης Αγγλικής γλώσσας του Mediterranean College (placement test).

Κάτοχοι διπλωμάτων ΙΕΚ ή HND, φοιτητές ΤΕΙ/ ΑΕΙ συγγενών ειδικοτήτων μπορούν να εισαχθούν σε προχωρημένο στάδιο του προγράμματος, μέσω της διαδικασίας αναγνώρισης μαθημάτων. Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών απαιτείται η υποβολή:

 • Διπλώματος ή αναλυτικής βαθμολογίας (academic transcript)
 • Αναλυτικού οδηγού σπουδών (εφόσον είναι διαθέσιμος)

 

Δομή & Περιεχόμενο

Το πρόγραμμα εξετάζει τη σημασία της παιδικής ηλικίας και τις πολύπλευρες ανάγκες των παιδιών καθώς και πώς αυτές μπορούν να ικανοποιηθούν από τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των φοιτητών, μέσα από την ίδια τη δομή του προγράμματος, την πρακτική άσκηση και τις πολύπλευρες εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Σχολής.

Έτος 1

Έτος 2

Έτος 3

Self Management Study Skills & ICT

Children's Health

Contesting Childhood

Early Language and Communication

Child Protection

Children's Voices: Listening and Experiences

Play and Creativity

The Early Years Researcher

The Critically Reflective Practitioner

The Growing Child

The Developing Practitioner

Creative Possibilities and Opportunities in the Early Years

Early Emotional and Social Development

Family Dynamics

Independent Study

The Emerging Practitioner

Children’s Literature in a Digital Age

English I

English II

 

Πρακτική Άσκηση - Ανάπτυξη Portfolio

Εργαστήρια Αισθητικής Αγωγής: Εικαστικά, Θέατρο – Κουκλοθέατρο, Μουσική

 

Διδασκαλία & Μάθηση

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα των 20 διδακτικών μονάδων (credits), με εξαίρεση τη διπλωματική εργασία του 3ου έτους, η οποία αντιστοιχεί σε 40 credits. Το 1ο Έτος και το 1ο εξάμηνο του 2ου Έτους διδάσκονται & αξιολογούνται στην ελληνική γλώσσα, ενώ το 2ο εξάμηνο του 2ου Έτους και το 3ο Έτος διδάσκονται & αξιολογούνται στην αγγλική γλώσσα.

Στη διάρκεια του προγράμματος, οι φοιτητές τοποθετούνται σε χώρους εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης (σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς, κ.α.), με στόχο να έρθουν σε επαφή με όλα τα πλαίσια φροντίδας και εκπαίδευσης παιδιών 2-6 ετών. Επίσης, παρακολουθούν τα ειδικά μαθήματα Εικαστικών & Δημιουργικής Απασχόλησης στο Παιδαγωγικό Εργαστήριο της Σχολής.

Τα μαθήματα διεξάγονται σε εξαμηνιαία βάση και η διδασκαλία και μάθηση πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους: lectures (διαλέξεις), guest lectures (διαλέξεις από επισκέπτες), seminars (σεμινάρια), labs & workshops (εργαστήρια), tutorials (φροντιστηριακά μαθήματα), role-plays (παιχνίδια ρόλων), παρουσιάσεις (presentations), εποπτεία (supervision), ανεξάρτητη μάθηση (independent learning).

Οι διαλέξεις (lectures) αποσκοπούν στην κατανόηση της θεωρίας και των σημαντικών ζητημάτων κάθε μαθήματος. Τα σεμινάρια και τα εργαστηριακά μαθήματα (seminars & workshops) αναλύουν σε βάθος επιλεγμένα θέματα που έχουν αναφερθεί στις διαλέξεις. Η παρακολούθηση σε αυτά είναι κυρίως βιωματική από τους σπουδαστές, που αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο. Οι πρακτικές ασκήσεις προσφέρουν εμπειρία στη εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων και στατιστικών διαδικασιών. Τα συμπληρωματικά, ιδιαίτερα μαθήματα (tutorials) δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν μέρος του μαθήματος που τυχόν τους δυσκολεύει.

Στο πρόγραμμα χρησιμοποιούνται ποικίλες μέθοδοι αξιολόγησης όπως, γραπτές εργασίες (ατομικές και ομαδικές), παρουσιάσεις, παρουσιάσεις με posters, μελέτες περίπτωσης, portfolio πρακτικής άσκησης, ανεξάρτητη έρευνα, on-line τεστ. Το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις.

Η εκπαιδευτική διαδικασία εμπλουτίζεται από τις περαιτέρω δραστηριότητες της Σχολής Εκπαίδευση και του Κολλεγίου ευρύτερα, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 

Οφέλη

Γιατί επιλέγω Προσχολική Αγωγή στο Mediterranean College.

Γιατί:

 • Το University of Derby, σύμφωνα με την πανεπιστημιακή κατάταξη του Guardian (2015), βρίσκεται στην 21η θέση μεταξύ όλων των Βρετανικών Πανεπιστημίων στις επιστήμες της Εκπαίδευσης, ενώ κατέχει την 1η θέση στην Ελλάδα μεταξύ των Βρετανικών Πανεπιστημίων που εκπροσωπούνται στη χώρα μας στον τομέα αυτό.
 • Το πρόγραμμα διδάσκεται στα ελληνικά (1ο μισό) και στα αγγλικά (2ο μισό), ώστε οι φοιτητές να εισάγονται ομαλά στις σπουδές στην αγγλική γλώσσα. Τα ειδικά μαθήματα αγγλικών στο 1ο και 2ο έτος είναι σχεδιασμένα για την Επιστήμη της Εκπαίδευσης (ορολογία) και καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του αγγλόφωνου τμήματος του προγράμματος (οι φοιτητές δε χρειάζονται επιπρόσθετα μαθήματα εκτός Κολλεγίου). Οι απόφοιτοι του προγράμματος, ως κάτοχοι πτυχίου Βρετανικού πανεπιστημίου, έχουν τελειοποιήσει τα αγγλικά τους και οι γνώσεις τους στη γλώσσα πιστοποιούνται σε επίπεδο Proficiency.
 • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτική πρακτική άσκηση με οργανωμένη εποπτεία και δημιουργία portfolio, στο δίκτυο των συνεργαζόμενων με το Κολλέγιο εκπαιδευτικών κέντρων.
 • Οι πρακτικές γνώσεις των φοιτητών ενισχύονται με τα μαθήματα Εικαστικών & Δημιουργικής Απασχόλησης που διεξάγονται στο εξοπλισμένο Παιδαγωγικό Εργαστήριο της Σχολής.
 • Το πρόγραμμα δεν περιέχει γραπτές εξετάσεις. Οι φοιτητές αξιολογούνται με εναλλακτικούς τρόπους, όπως γραπτές εργασίες, παρουσιάσεις, on line tests, portfolio πρακτικής άσκησης.
 • Η διδασκαλία και μάθηση επιτυγχάνεται με τον πλέον δημιουργικό τρόπο: εργαστήρια, παιχνίδια ρόλων, διαλέξεις από επαγγελματίες, εκπαιδευτικές επισκέψεις, παρουσιάσεις μέσω poster, ατομική έρευνα, εποπτεία, κ.λπ. Η έμφαση του προγράμματος στην έρευνα ωφελεί τους φοιτητές, τόσο για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, όσο και για την μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 • Οι καθηγητές του προγράμματος είναι πιστοποιημένοι (accredited lecturers) του University of Derby για κάθε μάθημα που διδάσκουν καθώς και εγγεγραμμένοι στο μητρώο διδασκόντων Κολλεγίων του Υπουργείου Παιδείας. Το Mediterranean College σε συνεργασία με το University of Derby εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιλογής, αξιολόγησης και συνεχούς εκπαίδευσης των καθηγητών του, ώστε οι φοιτητές να λαμβάνουν άριστη ακαδημαϊκή εκπαίδευση, ατομική υποστήριξη και ενίσχυση των κοινωνικών & επαγγελματικών τους δεξιοτήτων μέσα από το πρόγραμμα.
 • Οι φοιτητές υποστηρίζονται καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους στο Κολέγιο από προσωπικό σύμβουλο – καθηγητή (personal tutor), με τη βοήθεια του οποίου καταρτίζουν και εφαρμόζουν το προσωπικό τους πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης (PDP – Personal Development Planning).
 • Η Σχολή Εκπαίδευσης συνεργάζεται με την Ελληνική Εταιρεία Δυσλεξίας και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Δυσλεξίας για να προάγει ευκαιρίες ενημέρωσης, διεξαγωγής έρευνας και μετεκπαίδευσης στους φοιτητές μας.
 • Οι φοιτητές Παιδαγωγικών του Mediterranean College συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις του MC Employability Scheme, του ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης της απασχολησιμότητας του Mediterranean College, που τους προετοιμάζει καθ όλη τη διάρκεια των σπουδών για να είναι ανταγωνιστικοί και έτοιμοι να εισέλθουν στην απαιτητική αγορά εργασίας.

 

Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος, με βάση την ελληνική νομοθεσία, είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού πτυχίου, ισοδύναμου των ΤΕΙ/ΑΕΙ. Εφόσον επιθυμούν, μπορούν και τυπικά να αναγνωρίσουν το πτυχίο τους από τις Ελληνικές αρχές.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για την αναγνώριση σπουδών.

Αφού ολοκληρώσουν το πρόγραμμα, οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν για μεταπτυχιακό στο Mediterranean College ή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού ή να επιλέξουν να βγουν άμεσα στην αγορά εργασίας.

Τα προγράμματα Master του Mediterranean College που μπορούν να παρακολουθήσουν:

Εναλλακτικά, μπορούν να εξειδικευτούν επιλέγοντας κάποιο από τα ελληνόφωνα, πιστοποιημένα επαγγελματικά προγράμματα σπουδών του Mediterranean Professional Studies στους παρακάτω τομείς:

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, οι απόφοιτοι μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας σε διάφορα παιδαγωγικά πλαίσια:

 • Νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια
 • Κέντρα ειδικής αγωγής
 • Κέντρα φύλαξης παιδιών
 • Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και έκφρασης
 • Παιδότοπους και κατασκηνώσεις
 • Συμβουλευτικά κέντρα και σταθμούς (οικογένειας, παιδιών)
 • Κοινωνικές ΜΚΟ

 

Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τον τρόπο ανάπτυξης, μάθησης και σκέψης των παιδιών, από τη βρεφική ηλικία έως την ηλικία των 8 ετών, να διερευνήσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει ο τομέας των παιδαγωγικών υπηρεσιών και να εξετάσουν την παιδική ηλικία από διαφορετικές παιδαγωγικές σκοπιές. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να ανατρέξουν στις δικές τους προσωπικές εμπειρίες, ώστε να μάθουν και να κατανοήσουν τις ανάγκες της παιδικής ηλικίας.

Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανεξάρτητη μάθηση και στο συνδυασμό θεωρητικής γνώσης και πρακτικής εφαρμογής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε διάφορα παιδαγωγικά πλαίσια, με την υποστήριξη του δικτύου συνεργαζόμενων εκπαιδευτηρίων και φορέων του Mediterranean College. Επιπλέον, τα θεωρητικά μαθήματα συμπληρώνονται με την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων στο Εργαστήρι Παιδαγωγικών του Κολλεγίου και με ποικίλες παράλληλες δράσεις, όπως εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκθέσεις, φιλανθρωπικά bazaar, σεμινάρια, συμμετοχή σε συνέδρια, κ.α. Ως αποτέλεσμα, οι απόφοιτοι του προγράμματος κατέχουν τόσο γνώσεις, όσο και επαγγελματικές δεξιότητες, για να αναλάβουν άμεσα και υπεύθυνα το ρόλο του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας σε χώρους εργασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Λυκείου που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν ως παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας.
Προϋποθέσεις & δικαιολογητικά εγγραφής:

 • Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ (επικυρωμένο)
 • Συστατικές επιστολές (2)
 • Ικανοποιητική γνώση Αγγλικών (επίπεδο pre-lower ή IELTS 4.5) *
 • Ακαδημαϊκή Συνέντευξη
 • Φωτογραφίες (4)
 • Αντίγραφο ταυτότητας/ διαβατηρίου (επικυρωμένο)
 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

*Το απαιτούμενο επίπεδο Αγγλικών για το αγγλόφωνο πρόγραμμα είναι αντίστοιχο με IELTS 6.0 ή lower.

Οι υποψήφιοι που δε διαθέτουν επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας από κάποιο φορέα, μπορούν να υποβληθούν στο εσωτερικό τεστ αξιολόγησης Αγγλικής γλώσσας του Mediterranean College (placement test).

Κάτοχοι διπλωμάτων ΙΕΚ ή HND, φοιτητές ΤΕΙ/ ΑΕΙ συγγενών ειδικοτήτων μπορούν να εισαχθούν σε προχωρημένο στάδιο του προγράμματος, μέσω της διαδικασίας αναγνώρισης μαθημάτων. Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών απαιτείται η υποβολή:

 • Διπλώματος ή αναλυτικής βαθμολογίας (academic transcript)
 • Αναλυτικού οδηγού σπουδών (εφόσον είναι διαθέσιμος)

Το πρόγραμμα εξετάζει τη σημασία της παιδικής ηλικίας και τις πολύπλευρες ανάγκες των παιδιών καθώς και πώς αυτές μπορούν να ικανοποιηθούν από τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των φοιτητών, μέσα από την ίδια τη δομή του προγράμματος, την πρακτική άσκηση και τις πολύπλευρες εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Σχολής.

Έτος 1

Έτος 2

Έτος 3

Self Management Study Skills & ICT

Children's Health

Contesting Childhood

Early Language and Communication

Child Protection

Children's Voices: Listening and Experiences

Play and Creativity

The Early Years Researcher

The Critically Reflective Practitioner

The Growing Child

The Developing Practitioner

Creative Possibilities and Opportunities in the Early Years

Early Emotional and Social Development

Family Dynamics

Independent Study

The Emerging Practitioner

Children’s Literature in a Digital Age

English I

English II

 

Πρακτική Άσκηση - Ανάπτυξη Portfolio

Εργαστήρια Αισθητικής Αγωγής: Εικαστικά, Θέατρο – Κουκλοθέατρο, Μουσική

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα των 20 διδακτικών μονάδων (credits), με εξαίρεση τη διπλωματική εργασία του 3ου έτους, η οποία αντιστοιχεί σε 40 credits. Το 1ο Έτος και το 1ο εξάμηνο του 2ου Έτους διδάσκονται & αξιολογούνται στην ελληνική γλώσσα, ενώ το 2ο εξάμηνο του 2ου Έτους και το 3ο Έτος διδάσκονται & αξιολογούνται στην αγγλική γλώσσα.

Στη διάρκεια του προγράμματος, οι φοιτητές τοποθετούνται σε χώρους εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης (σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς, κ.α.), με στόχο να έρθουν σε επαφή με όλα τα πλαίσια φροντίδας και εκπαίδευσης παιδιών 2-6 ετών. Επίσης, παρακολουθούν τα ειδικά μαθήματα Εικαστικών & Δημιουργικής Απασχόλησης στο Παιδαγωγικό Εργαστήριο της Σχολής.

Τα μαθήματα διεξάγονται σε εξαμηνιαία βάση και η διδασκαλία και μάθηση πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους: lectures (διαλέξεις), guest lectures (διαλέξεις από επισκέπτες), seminars (σεμινάρια), labs & workshops (εργαστήρια), tutorials (φροντιστηριακά μαθήματα), role-plays (παιχνίδια ρόλων), παρουσιάσεις (presentations), εποπτεία (supervision), ανεξάρτητη μάθηση (independent learning).

Οι διαλέξεις (lectures) αποσκοπούν στην κατανόηση της θεωρίας και των σημαντικών ζητημάτων κάθε μαθήματος. Τα σεμινάρια και τα εργαστηριακά μαθήματα (seminars & workshops) αναλύουν σε βάθος επιλεγμένα θέματα που έχουν αναφερθεί στις διαλέξεις. Η παρακολούθηση σε αυτά είναι κυρίως βιωματική από τους σπουδαστές, που αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο. Οι πρακτικές ασκήσεις προσφέρουν εμπειρία στη εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων και στατιστικών διαδικασιών. Τα συμπληρωματικά, ιδιαίτερα μαθήματα (tutorials) δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν μέρος του μαθήματος που τυχόν τους δυσκολεύει.

Στο πρόγραμμα χρησιμοποιούνται ποικίλες μέθοδοι αξιολόγησης όπως, γραπτές εργασίες (ατομικές και ομαδικές), παρουσιάσεις, παρουσιάσεις με posters, μελέτες περίπτωσης, portfolio πρακτικής άσκησης, ανεξάρτητη έρευνα, on-line τεστ. Το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις.

Η εκπαιδευτική διαδικασία εμπλουτίζεται από τις περαιτέρω δραστηριότητες της Σχολής Εκπαίδευση και του Κολλεγίου ευρύτερα, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Γιατί επιλέγω Προσχολική Αγωγή στο Mediterranean College.

Γιατί:

 • Το University of Derby, σύμφωνα με την πανεπιστημιακή κατάταξη του Guardian (2015), βρίσκεται στην 21η θέση μεταξύ όλων των Βρετανικών Πανεπιστημίων στις επιστήμες της Εκπαίδευσης, ενώ κατέχει την 1η θέση στην Ελλάδα μεταξύ των Βρετανικών Πανεπιστημίων που εκπροσωπούνται στη χώρα μας στον τομέα αυτό.
 • Το πρόγραμμα διδάσκεται στα ελληνικά (1ο μισό) και στα αγγλικά (2ο μισό), ώστε οι φοιτητές να εισάγονται ομαλά στις σπουδές στην αγγλική γλώσσα. Τα ειδικά μαθήματα αγγλικών στο 1ο και 2ο έτος είναι σχεδιασμένα για την Επιστήμη της Εκπαίδευσης (ορολογία) και καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του αγγλόφωνου τμήματος του προγράμματος (οι φοιτητές δε χρειάζονται επιπρόσθετα μαθήματα εκτός Κολλεγίου). Οι απόφοιτοι του προγράμματος, ως κάτοχοι πτυχίου Βρετανικού πανεπιστημίου, έχουν τελειοποιήσει τα αγγλικά τους και οι γνώσεις τους στη γλώσσα πιστοποιούνται σε επίπεδο Proficiency.
 • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτική πρακτική άσκηση με οργανωμένη εποπτεία και δημιουργία portfolio, στο δίκτυο των συνεργαζόμενων με το Κολλέγιο εκπαιδευτικών κέντρων.
 • Οι πρακτικές γνώσεις των φοιτητών ενισχύονται με τα μαθήματα Εικαστικών & Δημιουργικής Απασχόλησης που διεξάγονται στο εξοπλισμένο Παιδαγωγικό Εργαστήριο της Σχολής.
 • Το πρόγραμμα δεν περιέχει γραπτές εξετάσεις. Οι φοιτητές αξιολογούνται με εναλλακτικούς τρόπους, όπως γραπτές εργασίες, παρουσιάσεις, on line tests, portfolio πρακτικής άσκησης.
 • Η διδασκαλία και μάθηση επιτυγχάνεται με τον πλέον δημιουργικό τρόπο: εργαστήρια, παιχνίδια ρόλων, διαλέξεις από επαγγελματίες, εκπαιδευτικές επισκέψεις, παρουσιάσεις μέσω poster, ατομική έρευνα, εποπτεία, κ.λπ. Η έμφαση του προγράμματος στην έρευνα ωφελεί τους φοιτητές, τόσο για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, όσο και για την μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 • Οι καθηγητές του προγράμματος είναι πιστοποιημένοι (accredited lecturers) του University of Derby για κάθε μάθημα που διδάσκουν καθώς και εγγεγραμμένοι στο μητρώο διδασκόντων Κολλεγίων του Υπουργείου Παιδείας. Το Mediterranean College σε συνεργασία με το University of Derby εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιλογής, αξιολόγησης και συνεχούς εκπαίδευσης των καθηγητών του, ώστε οι φοιτητές να λαμβάνουν άριστη ακαδημαϊκή εκπαίδευση, ατομική υποστήριξη και ενίσχυση των κοινωνικών & επαγγελματικών τους δεξιοτήτων μέσα από το πρόγραμμα.
 • Οι φοιτητές υποστηρίζονται καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους στο Κολέγιο από προσωπικό σύμβουλο – καθηγητή (personal tutor), με τη βοήθεια του οποίου καταρτίζουν και εφαρμόζουν το προσωπικό τους πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης (PDP – Personal Development Planning).
 • Η Σχολή Εκπαίδευσης συνεργάζεται με την Ελληνική Εταιρεία Δυσλεξίας και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Δυσλεξίας για να προάγει ευκαιρίες ενημέρωσης, διεξαγωγής έρευνας και μετεκπαίδευσης στους φοιτητές μας.
 • Οι φοιτητές Παιδαγωγικών του Mediterranean College συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις του MC Employability Scheme, του ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης της απασχολησιμότητας του Mediterranean College, που τους προετοιμάζει καθ όλη τη διάρκεια των σπουδών για να είναι ανταγωνιστικοί και έτοιμοι να εισέλθουν στην απαιτητική αγορά εργασίας.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος, με βάση την ελληνική νομοθεσία, είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού πτυχίου, ισοδύναμου των ΤΕΙ/ΑΕΙ. Εφόσον επιθυμούν, μπορούν και τυπικά να αναγνωρίσουν το πτυχίο τους από τις Ελληνικές αρχές.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για την αναγνώριση σπουδών.

Αφού ολοκληρώσουν το πρόγραμμα, οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν για μεταπτυχιακό στο Mediterranean College ή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού ή να επιλέξουν να βγουν άμεσα στην αγορά εργασίας.

Τα προγράμματα Master του Mediterranean College που μπορούν να παρακολουθήσουν:

Εναλλακτικά, μπορούν να εξειδικευτούν επιλέγοντας κάποιο από τα ελληνόφωνα, πιστοποιημένα επαγγελματικά προγράμματα σπουδών του Mediterranean Professional Studies στους παρακάτω τομείς:

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, οι απόφοιτοι μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας σε διάφορα παιδαγωγικά πλαίσια:

 • Νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια
 • Κέντρα ειδικής αγωγής
 • Κέντρα φύλαξης παιδιών
 • Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και έκφρασης
 • Παιδότοπους και κατασκηνώσεις
 • Συμβουλευτικά κέντρα και σταθμούς (οικογένειας, παιδιών)
 • Κοινωνικές ΜΚΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ MEDITERRANEAN COLLEGE.

 Ένας εξειδικευμένος σύμβουλος εκπαίδευσης βρίσκεται στη διάθεσή σας.

Photo Gallery

Συνεργασίες

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

100%

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

82%

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
 

6:1

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

60

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ & ΦΟΡΕΙΣ
TOP Title of the document