BA (Hons) International Hospitality Management

diploma-icon

University of Derby

 

world29

Ελληνική & Αγγλική

 

calendar137

Οκτώβριο & Ιανουάριο

 

wall21

3 έτη

 

 • Από τα ελάχιστα προπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα σε ένα άκρως εφαρμοσμένο αντικείμενο – αυτό της Φιλοξενίας - και όχι σε γενικές και θεωρητικές σπουδές «Τουρισμού»
 • Αναγνωρισμένο πτυχίο από το 1ο σε κατάταξη Βρετανικό Πανεπιστήμιο στις σπουδές Τουρισμού - Φιλοξενίας 
 • Δομημένο πρόγραμμα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης ή μαθητείας στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
 • Επισκέπτες καθηγητές τα πλέον καταξιωμένα στελέχη του τουριστικού και ξενοδοχειακού κλάδου
 • Παγκόσμιο δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και άριστες προοπτικές απασχόλησης πριν την αποφοίτηση

 

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους φοιτητές μια σύγχρονη και πρακτική εκπαίδευση σε όλους τους βασικούς άξονες της Διεθνούς Διοίκησης Φιλοξενίας, έτσι ώστε να τους προετοιμάσει κατάλληλα για μια επιτυχημένη καριέρα. Το πρόγραμμα προσφέρει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο σε όλους τους τομείς μιας επιχείρησης φιλοξενίας, ενώ παράλληλα βοηθά τους φοιτητές να διευρύνουν την αντίληψή τους για το οικονομικό και επιχειρησιακό περιβάλλον, μέσα από πρόσφατα και επίκαιρα ζητήματα στον κόσμο των επιχειρήσεων, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Το BA (Hons) International Hospitality Management, περιλαμβάνει πρακτικά μαθήματα (π.χ. διαχείριση δωματίων), ενώ δίνει έμφαση τόσο στην επιχειρηματικότητα όσο και στο διεθνή προσανατολισμό της τουριστικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, στοιχεία άκρως απαραίτητα στη σημερινή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Το πρόγραμμα επίσης βοηθά τους συμμετέχοντες να καλλιεργήσουν πολλές δεξιότητες, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιονδήποτε χώρο εργασίας (μεταφερόμενες δεξιότητες - transferrable skills) και να προετοιμάσουν τους απόφοιτους για εργασία στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον. Μέσα από τη δομή και το περιεχόμενο των μαθημάτων αναπτύσσονται προσωπικές δεξιότητες για ανεξάρτητη μάθηση (independent learning), αναστοχασμό (reflection), απασχολησιμότητα (employability) και ομαδική εργασία (group work), που είναι απαραίτητες για την επιτυχή ενασχόληση στο χώρο των επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Λυκείου που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο χώρο των Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού.

Προϋποθέσεις & δικαιολογητικά εγγραφής:

 • Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ (επικυρωμένο)
 • Συστατικές επιστολές (2)
 • Ικανοποιητική γνώση Αγγλικών (επίπεδο pre-lower ή IELTS 4.5) *
 • Ακαδημαϊκή Συνέντευξη
 • Φωτογραφίες (4)
 • Αντίγραφο ταυτότητας/ διαβατηρίου (επικυρωμένο)

*Το απαιτούμενο επίπεδο Αγγλικών για το αγγλόφωνο πρόγραμμα είναι αντίστοιχο με IELTS 6.0 ή lower.

Οι υποψήφιοι που δε διαθέτουν επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας από κάποιο φορέα, μπορούν να υποβληθούν στο εσωτερικό τεστ αξιολόγησης Αγγλικής γλώσσας του Mediterranean College (placement test).

Κάτοχοι διπλωμάτων ΙΕΚ ή HND, φοιτητές ΤΕΙ/ ΑΕΙ συγγενών ειδικοτήτων μπορούν να εισαχθούν σε προχωρημένο στάδιο του προγράμματος, μέσω της διαδικασίας αναγνώρισης μαθημάτων. Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών απαιτείται η υποβολή:

 • Διπλώματος ή αναλυτικής βαθμολογίας (academic transcript)
 • Αναλυτικού οδηγού σπουδών (εφόσον είναι διαθέσιμος)

Έτος 1

Έτος 2

Έτος 3

Rooms Division Operations

International Hotel Management

Strategic Management

Delivering the Customer Experience

Event Catering Management

Contemporary Issues

Hospitality Concepts

Hospitality Facilities Management

Managing Cultural Issues in Hospitality

Human Resource Management in Service Industries

Marketing in the Service Industries

Managing the Customer Experience

Finance in the Service Industries

Business Development and Entrepreneurship

International Resort Management

Academic Study Skills

Research Skills

Independent Study

English I

English II

Work Placement Work Placement Work Placement

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα των 20 διδακτικών μονάδων (credits), με εξαίρεση την πτυχιακή εργασία, Independent Study του 3ου έτους η οποία αντιστοιχεί σε 40 credits. Τα περισσότερα μαθήματα διεξάγονται σε εξαμηνιαία βάση, ενώ υπάρχουν κάποια ετήσια μαθήματα.

Η διδασκαλία και μάθηση πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους: lectures (διαλέξεις), guest lectures (διαλέξεις από επισκέπτες), seminars (σεμινάρια), labs & workshops (εργαστήρια), tutorials (φροντιστηριακά μαθήματα), independent learning (ανεξάρτητη μάθηση). Στο τέλος κάθε έτους οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε μεγάλες τουριστικές μονάδες τόσο στην Αθήνα όσο και εκτός αυτής.

Το 1ο Έτος και το 1ο εξάμηνο του 2ου Έτους διδάσκονται και αξιολογούνται στην ελληνική γλώσσα, ενώ το 2ο εξάμηνο του 2ου Έτους και το 3ο Έτος διδάσκονται & αξιολογούνται στην αγγλική γλώσσα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές θα εφοδιαστούν με επιστημονικές γνώσεις για όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης φιλοξενίας, από το Μάρκετινγκ και τη Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων έως το χειρισμό κρίσεων και τη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Επίσης, μέσα από εργαστηριακά μαθήματα και ομαδικές εργασίες θα αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας, αυτοκριτικής, μάθησης και επίλυσης προβλημάτων. Δεξιότητες ιδιαίτερα σημαντικές για τα συνεχώς μεταβαλλόμενα επιχειρηματικά περιβάλλοντα.

Η εκπαιδευτική διαδικασία εμπλουτίζεται από τις περαιτέρω δραστηριότητες της Σχολής Τουρισμού & Φιλοξενίας και του Κολλεγίου ευρύτερα, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Διοργάνωση Ετήσιου Διεπιστημονικού Φοιτητικού Συνεδρίου (Student Excellence Conference)
 • Διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων και διαλέξεων
 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μεγάλες τουριστικές μονάδες και επαγγελματικές εκθέσεις τουρισμού (HoReCa, Filoxenia κ.α)
 • Συμμετοχή φοιτητών σε συνέδρια του κλάδου
 • Πιστοποιημένα σεμινάρια μετεκπαίδευσης & εξειδίκευσης (μέσω του Mediterranean Professional Studies)

Γιατί επιλέγω σπουδές Τουριστικών - Φιλοξενίας στο Mediterranean College.

Γιατί:

 • Το πρόγραμμα παρέχεται από το University of Derby, το 1ο σε κατάταξη Βρετανικό Πανεπιστήμιο στις σπουδές Τουρισμού – Φιλοξενίας με βάση την πανεπιστημιακή κατάταξη του Guardian (2015). Αποτέλεσμα είναι οι φοιτητές να αποκτούν πτυχίο – διαβατήριο για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και διεκδίκηση διεθνούς καριέρας.
 • Το πρόγραμμα διδάσκεται στα ελληνικά (1ο μισό) και στα αγγλικά (2ο μισό), ώστε οι φοιτητές να εισάγονται ομαλά στην αγγλική γλώσσα και να την τελειοποιούν μέχρι την αποφοίτηση. Τα ειδικά μαθήματα αγγλικών που περιέχει στο 1ο και 2ο έτος είναι σχεδιασμένα για τη Διοικητική Επιστήμη και τον Τουρισμό (ορολογία) και εξασφαλίζουν ότι οι απόφοιτοι είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των μελλοντικών τους εργοδοτών για χρήση της αγγλικής γλώσσας στην πράξη.
 • Οι φοιτητές διδάσκονται, μαθαίνουν και αξιολογούνται με ποικίλους τρόπους και όχι μόνο με διαλέξεις και εξετάσεις (π.χ. εργαστήρια, case studies από επισκέπτες καθηγητές, έρευνα). Ο τρόπος αξιολόγησης είναι επαγγελματικά προσανατολισμένος και δημιουργικός και δε βασίζεται σε γραπτές εξετάσεις, αλλά σε εργασίες τύπου project.
 • Το πρόγραμμα έχει διεθνή αλλά και πρακτικό / εφαρμοσμένο προσανατολισμό, διότι δεν είναι ένα θεωρητικό πρόγραμμα σπουδών Τουρισμού, αλλά ένα εφαρμοσμένο πρόγραμμα στη Διοίκηση Φιλοξενίας. Συνεπώς ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες στελέχωσης ξενοδοχείων, μονάδων εστίασης, resorts, κ.λπ. επιχειρήσεις που αριθμητικώς προσφέρουν χιλιάδες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς.
 • Περιλαμβάνονται σύγχρονα, καινοτόμα αλλά και πρακτικά μαθήματα όπως η διοίκηση resorts, η διαχείριση δωματίων, το event/ catering management, η διαπολιτισμική προσέγγιση στο management, η διαχείριση της ολοκληρωμένης εμπειρίας – ικανοποίησης του πελάτη.
 • Όλοι οι φοιτητές συμμετέχουν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στο δομημένο πλαίσιο αμειβόμενης πρακτικής ή μαθητείας στο δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων της Σχολής, που αποτελείται από μεγάλα ξενοδοχεία και resorts, κρουαζιερόπλοια και άλλες τουριστικές μονάδες.
 • Το Mediterranean College δίνει έμφαση στην ακαδημαϊκή υποστήριξη των φοιτητών αναθέτοντας έναν προσωπικό σύμβουλο – καθηγητή σε κάθε φοιτητή. Οι διδάσκοντες είναι στη διάθεση των φοιτητών κατά τις ώρες γραφείου τους, ενώ η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται πλήρως από την ηλεκτρονική τάξη του Mediterranean College (mc-class) και την ψηφιακή βιβλιοθήκη του University of Derby που διαθέτει χιλιάδες ακαδημαϊκά άρθρα και βιβλία.
 • Το Mediterranean College αναπτύσσει ένα δραστικό πλάνο απασχολησιμότητας επικεντρωμένο στο σήμερα και στις ανάγκες των φοιτητών της Σχολής Τουρισμού & Φιλοξενίας. Ο κάθε φοιτητής δημιουργεί ένα πλήρες career path, προκειμένου να γνωρίζει τις απαιτήσεις της εργασίας που τον ενδιαφέρει και να αποκτήσει όλα τα εφόδια για να τη διεκδικήσει, μέσα από τις στοχευμένες δράσεις απασχολησιμότητας (MC Employability Scheme) του Κολλεγίου: συμβουλευτική καριέρας και επαγγελματικής ανάπτυξης από ειδικούς επιστήμονες, εγγυημένη πρακτική άσκηση, τακτικά guest lectures, εκπαιδευτικές επισκέψεις, πραγματικά projects, σεμινάρια, employability fair.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος, με βάση την ελληνική νομοθεσία, είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού πτυχίου, ισοδύναμου των ΤΕΙ/ΑΕΙ. Εφόσον επιθυμούν, μπορούν και τυπικά να αναγνωρίσουν το πτυχίο τους από τις Ελληνικές αρχές.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για την αναγνώριση σπουδών.

Αφού ολοκληρώσουν το BA (Hons) International Hospitality Management, οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν για μεταπτυχιακό στο Mediterranean College ή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού ή να επιλέξουν να βγουν άμεσα στην αγορά εργασίας.

Τα προγράμματα Master του Mediterranean College που μπορούν να παρακολουθήσουν:

Εναλλακτικά, μπορούν να εξειδικευτούν παρακολουθώντας κάποιο πιστοποιημένο ελληνόφωνο πρόγραμμα Executive Diploma του Mediterranean Professional Studies σε:

Οι πτυχιούχοι που θα επιλέξουν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό περιβάλλον στο χώρο της φιλοξενίας ή στον ευρύτερο χώρο του τουρισμού, στην Ελλάδα και διεθνώς. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να σταδιοδρομήσουν:

 • σε τουριστικές επιχειρήσεις
 • σε ξενοδοχεία & resorts
 • σε θεματικά πάρκα
 • σε κρουαζιερόπλοια
 • σε μονάδες εστίασης
 • σε tour operator και τουριστικά γραφεία
 • σε συμβουλευτικές εταιρείες
 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες / επιχειρηματίες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ MEDITERRANEAN COLLEGE.

 Ένας εξειδικευμένος σύμβουλος εκπαίδευσης βρίσκεται στη διάθεσή σας.

Photo Gallery

 

Συνεργασίες

Περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους φοιτητές μια σύγχρονη και πρακτική εκπαίδευση σε όλους τους βασικούς άξονες της Διεθνούς Διοίκησης Φιλοξενίας, έτσι ώστε να τους προετοιμάσει κατάλληλα για μια επιτυχημένη καριέρα. Το πρόγραμμα προσφέρει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο σε όλους τους τομείς μιας επιχείρησης φιλοξενίας, ενώ παράλληλα βοηθά τους φοιτητές να διευρύνουν την αντίληψή τους για το οικονομικό και επιχειρησιακό περιβάλλον, μέσα από πρόσφατα και επίκαιρα ζητήματα στον κόσμο των επιχειρήσεων, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Το BA (Hons) International Hospitality Management, περιλαμβάνει πρακτικά μαθήματα (π.χ. διαχείριση δωματίων), ενώ δίνει έμφαση τόσο στην επιχειρηματικότητα όσο και στο διεθνή προσανατολισμό της τουριστικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, στοιχεία άκρως απαραίτητα στη σημερινή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Το πρόγραμμα επίσης βοηθά τους συμμετέχοντες να καλλιεργήσουν πολλές δεξιότητες, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιονδήποτε χώρο εργασίας (μεταφερόμενες δεξιότητες - transferrable skills) και να προετοιμάσουν τους απόφοιτους για εργασία στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον. Μέσα από τη δομή και το περιεχόμενο των μαθημάτων αναπτύσσονται προσωπικές δεξιότητες για ανεξάρτητη μάθηση (independent learning), αναστοχασμό (reflection), απασχολησιμότητα (employability) και ομαδική εργασία (group work), που είναι απαραίτητες για την επιτυχή ενασχόληση στο χώρο των επιχειρήσεων.

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Λυκείου που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο χώρο των Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού.

Προϋποθέσεις & δικαιολογητικά εγγραφής:

 • Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ (επικυρωμένο)
 • Συστατικές επιστολές (2)
 • Ικανοποιητική γνώση Αγγλικών (επίπεδο pre-lower ή IELTS 4.5) *
 • Ακαδημαϊκή Συνέντευξη
 • Φωτογραφίες (4)
 • Αντίγραφο ταυτότητας/ διαβατηρίου (επικυρωμένο)

*Το απαιτούμενο επίπεδο Αγγλικών για το αγγλόφωνο πρόγραμμα είναι αντίστοιχο με IELTS 6.0 ή lower.

Οι υποψήφιοι που δε διαθέτουν επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας από κάποιο φορέα, μπορούν να υποβληθούν στο εσωτερικό τεστ αξιολόγησης Αγγλικής γλώσσας του Mediterranean College (placement test).

Κάτοχοι διπλωμάτων ΙΕΚ ή HND, φοιτητές ΤΕΙ/ ΑΕΙ συγγενών ειδικοτήτων μπορούν να εισαχθούν σε προχωρημένο στάδιο του προγράμματος, μέσω της διαδικασίας αναγνώρισης μαθημάτων. Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών απαιτείται η υποβολή:

 • Διπλώματος ή αναλυτικής βαθμολογίας (academic transcript)
 • Αναλυτικού οδηγού σπουδών (εφόσον είναι διαθέσιμος)

 

Δομή & Περιεχόμενο

Έτος 1

Έτος 2

Έτος 3

Rooms Division Operations

International Hotel Management

Strategic Management

Delivering the Customer Experience

Event Catering Management

Contemporary Issues

Hospitality Concepts

Hospitality Facilities Management

Managing Cultural Issues in Hospitality

Human Resource Management in Service Industries

Marketing in the Service Industries

Managing the Customer Experience

Finance in the Service Industries

Business Development and Entrepreneurship

International Resort Management

Academic Study Skills

Research Skills

Independent Study

English I

English II

Work Placement Work Placement Work Placement

 

Διδασκαλία & Μάθηση

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα των 20 διδακτικών μονάδων (credits), με εξαίρεση την πτυχιακή εργασία, Independent Study του 3ου έτους η οποία αντιστοιχεί σε 40 credits. Τα περισσότερα μαθήματα διεξάγονται σε εξαμηνιαία βάση, ενώ υπάρχουν κάποια ετήσια μαθήματα.

Η διδασκαλία και μάθηση πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους: lectures (διαλέξεις), guest lectures (διαλέξεις από επισκέπτες), seminars (σεμινάρια), labs & workshops (εργαστήρια), tutorials (φροντιστηριακά μαθήματα), independent learning (ανεξάρτητη μάθηση). Στο τέλος κάθε έτους οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε μεγάλες τουριστικές μονάδες τόσο στην Αθήνα όσο και εκτός αυτής.

Το 1ο Έτος και το 1ο εξάμηνο του 2ου Έτους διδάσκονται και αξιολογούνται στην ελληνική γλώσσα, ενώ το 2ο εξάμηνο του 2ου Έτους και το 3ο Έτος διδάσκονται & αξιολογούνται στην αγγλική γλώσσα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές θα εφοδιαστούν με επιστημονικές γνώσεις για όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης φιλοξενίας, από το Μάρκετινγκ και τη Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων έως το χειρισμό κρίσεων και τη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Επίσης, μέσα από εργαστηριακά μαθήματα και ομαδικές εργασίες θα αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας, αυτοκριτικής, μάθησης και επίλυσης προβλημάτων. Δεξιότητες ιδιαίτερα σημαντικές για τα συνεχώς μεταβαλλόμενα επιχειρηματικά περιβάλλοντα.

Η εκπαιδευτική διαδικασία εμπλουτίζεται από τις περαιτέρω δραστηριότητες της Σχολής Τουρισμού & Φιλοξενίας και του Κολλεγίου ευρύτερα, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Διοργάνωση Ετήσιου Διεπιστημονικού Φοιτητικού Συνεδρίου (Student Excellence Conference)
 • Διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων και διαλέξεων
 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μεγάλες τουριστικές μονάδες και επαγγελματικές εκθέσεις τουρισμού (HoReCa, Filoxenia κ.α)
 • Συμμετοχή φοιτητών σε συνέδρια του κλάδου
 • Πιστοποιημένα σεμινάρια μετεκπαίδευσης & εξειδίκευσης (μέσω του Mediterranean Professional Studies)

 

Οφέλη

Γιατί επιλέγω σπουδές Τουριστικών - Φιλοξενίας στο Mediterranean College.

Γιατί:

 • Το πρόγραμμα παρέχεται από το University of Derby, το 1ο σε κατάταξη Βρετανικό Πανεπιστήμιο στις σπουδές Τουρισμού – Φιλοξενίας με βάση την πανεπιστημιακή κατάταξη του Guardian (2015). Αποτέλεσμα είναι οι φοιτητές να αποκτούν πτυχίο – διαβατήριο για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και διεκδίκηση διεθνούς καριέρας.
 • Το πρόγραμμα διδάσκεται στα ελληνικά (1ο μισό) και στα αγγλικά (2ο μισό), ώστε οι φοιτητές να εισάγονται ομαλά στην αγγλική γλώσσα και να την τελειοποιούν μέχρι την αποφοίτηση. Τα ειδικά μαθήματα αγγλικών που περιέχει στο 1ο και 2ο έτος είναι σχεδιασμένα για τη Διοικητική Επιστήμη και τον Τουρισμό (ορολογία) και εξασφαλίζουν ότι οι απόφοιτοι είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των μελλοντικών τους εργοδοτών για χρήση της αγγλικής γλώσσας στην πράξη.
 • Οι φοιτητές διδάσκονται, μαθαίνουν και αξιολογούνται με ποικίλους τρόπους και όχι μόνο με διαλέξεις και εξετάσεις (π.χ. εργαστήρια, case studies από επισκέπτες καθηγητές, έρευνα). Ο τρόπος αξιολόγησης είναι επαγγελματικά προσανατολισμένος και δημιουργικός και δε βασίζεται σε γραπτές εξετάσεις, αλλά σε εργασίες τύπου project.
 • Το πρόγραμμα έχει διεθνή αλλά και πρακτικό / εφαρμοσμένο προσανατολισμό, διότι δεν είναι ένα θεωρητικό πρόγραμμα σπουδών Τουρισμού, αλλά ένα εφαρμοσμένο πρόγραμμα στη Διοίκηση Φιλοξενίας. Συνεπώς ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες στελέχωσης ξενοδοχείων, μονάδων εστίασης, resorts, κ.λπ. επιχειρήσεις που αριθμητικώς προσφέρουν χιλιάδες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς.
 • Περιλαμβάνονται σύγχρονα, καινοτόμα αλλά και πρακτικά μαθήματα όπως η διοίκηση resorts, η διαχείριση δωματίων, το event/ catering management, η διαπολιτισμική προσέγγιση στο management, η διαχείριση της ολοκληρωμένης εμπειρίας – ικανοποίησης του πελάτη.
 • Όλοι οι φοιτητές συμμετέχουν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στο δομημένο πλαίσιο αμειβόμενης πρακτικής ή μαθητείας στο δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων της Σχολής, που αποτελείται από μεγάλα ξενοδοχεία και resorts, κρουαζιερόπλοια και άλλες τουριστικές μονάδες.
 • Το Mediterranean College δίνει έμφαση στην ακαδημαϊκή υποστήριξη των φοιτητών αναθέτοντας έναν προσωπικό σύμβουλο – καθηγητή σε κάθε φοιτητή. Οι διδάσκοντες είναι στη διάθεση των φοιτητών κατά τις ώρες γραφείου τους, ενώ η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται πλήρως από την ηλεκτρονική τάξη του Mediterranean College (mc-class) και την ψηφιακή βιβλιοθήκη του University of Derby που διαθέτει χιλιάδες ακαδημαϊκά άρθρα και βιβλία.
 • Το Mediterranean College αναπτύσσει ένα δραστικό πλάνο απασχολησιμότητας επικεντρωμένο στο σήμερα και στις ανάγκες των φοιτητών της Σχολής Τουρισμού & Φιλοξενίας. Ο κάθε φοιτητής δημιουργεί ένα πλήρες career path, προκειμένου να γνωρίζει τις απαιτήσεις της εργασίας που τον ενδιαφέρει και να αποκτήσει όλα τα εφόδια για να τη διεκδικήσει, μέσα από τις στοχευμένες δράσεις απασχολησιμότητας (MC Employability Scheme) του Κολλεγίου: συμβουλευτική καριέρας και επαγγελματικής ανάπτυξης από ειδικούς επιστήμονες, εγγυημένη πρακτική άσκηση, τακτικά guest lectures, εκπαιδευτικές επισκέψεις, πραγματικά projects, σεμινάρια, employability fair.

 

Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος, με βάση την ελληνική νομοθεσία, είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού πτυχίου, ισοδύναμου των ΤΕΙ/ΑΕΙ. Εφόσον επιθυμούν, μπορούν και τυπικά να αναγνωρίσουν το πτυχίο τους από τις Ελληνικές αρχές.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για την αναγνώριση σπουδών.

Αφού ολοκληρώσουν το BA (Hons) International Hospitality Management, οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν για μεταπτυχιακό στο Mediterranean College ή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού ή να επιλέξουν να βγουν άμεσα στην αγορά εργασίας.

Τα προγράμματα Master του Mediterranean College που μπορούν να παρακολουθήσουν:

Εναλλακτικά, μπορούν να εξειδικευτούν παρακολουθώντας κάποιο πιστοποιημένο ελληνόφωνο πρόγραμμα Executive Diploma του Mediterranean Professional Studies σε:

Οι πτυχιούχοι που θα επιλέξουν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό περιβάλλον στο χώρο της φιλοξενίας ή στον ευρύτερο χώρο του τουρισμού, στην Ελλάδα και διεθνώς. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να σταδιοδρομήσουν:

 • σε τουριστικές επιχειρήσεις
 • σε ξενοδοχεία & resorts
 • σε θεματικά πάρκα
 • σε κρουαζιερόπλοια
 • σε μονάδες εστίασης
 • σε tour operator και τουριστικά γραφεία
 • σε συμβουλευτικές εταιρείες
 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες / επιχειρηματίες

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1ο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

 

8:1

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

100

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

TOP Title of the document