Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών

Η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους πιο στέρεους πυλώνες ανάπτυξης...

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Mediterranean College είναι από τις...

Σχολή Τουρισμού και Φιλοξενίας

Η Σχολή Τουρισμού και Φιλοξενίας του Mediterranean College έχει ως...

Σχολή Επιστημών Υγείας & Αθλητισμού

Tα επαγγέλματα Υγείας και Αθλητισμού παρουσιάζουν θετικές προοπτικές απασχόλησης τα...

Σχολή Πληροφορικής

Η Σχολή Πληροφορικής συνεργάζεται με το University of Derby παρέχοντας ...

Σχολή Ψυχολογίας

Η Σχολή ψυχολογίας του Mediterranean College διαθέτει τη μεγαλύτερη εμπειρία...

Σχολή Επιστημών της Αγωγής

Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής του Mediterranean College ιδρύθηκε το...

Σχολή Μηχανικών

Η Σχολή Μηχανικών του Mediterranean College λειτουργεί από το 2005...

Σχολή Arts & Design

Η αποστολή του School of Arts & Design του Mediterranean...

Κλείσιμο