Τομέας Συμβουλευτικής - Ψυχολογίας

Ο τομέας Συμβουλευτικής - Ψυχολογίας του Mediterranean Professional Studies...

Τομέας Εκπαίδευσης - Ειδικής Αγωγής

Ο τομέας Εκπαίδευσης- Ειδικής Αγωγής του Mediterranean Professional Studies...

Τομέας Υγείας

Ο τομέας Υγείας του Mediterranean Professional Studies προσφέρει σύγχρονα...

Τομέας Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ο τομέας Διοίκησης Επιχειρήσεων του Mediterranean Professional Studies προσφέρει...

Τομέας Τουρισμού – Ναυτιλίας

Ο Τομέας Τουρισμού – Ναυτιλίας του Mediterranean Professional Studies...

Τομέας Πληροφορικής

Ο Τομέας Πληροφορικής του Mediterranean Professional Studies προσφέρει σύγχρονα...

Τομέας Μηχανικών

Ο Τομέας Μηχανικών του Mediterranean Professional Studies προσφέρει σύγχρονα...

Τομέας Αθλητισμού

Ο Τομέας Αθλητισμού του Mediterranean Professional Studies στοχεύει να...

Το Mediterranean Professional Studies (MPS) λειτουργεί με βάση την ελληνική νομοθεσία (Ν 4093/2012) ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 και προσφέρει σύγχρονα και πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών στους κλάδους της Συμβουλευτικής, Ψυχολογίας, Ειδικής Αγωγής,Υγείας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουρισμού – Ναυτιλίας, Πληροφορικής και Μηχανικών.

Σε συνεργασία με φορείς πιστοποίησης, όπως το NCFE, η Cisco Networking Academy, η Microsoft και η ISON Psychometrica, το Mediterranean Professional Studies (MPS) προσφέρει Advanced Professional Diplomas (μεταπτυχιακές πιστοποιήσεις), Professional Diplomas (επαγγελματικές εξειδικεύσεις), Higher National Diplomas (HNDs), Executive Diplomas και Professional Certificates (επαγγελματικά σεμινάρια), διάρκειας από λίγες ώρες έως δύο έτη. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων ανανεώνεται συνεχώς ώστε να ενσωματώνουν τις πλέον σύγχρονες πρακτικές κάθε κλάδου ενώ κάποια από τα προσφερόμενα προγράμματα υλοποιούνται με τη μορφή ευέλικτης- εξ’ αποστάσεως φοίτησης για κατοίκους περιφέρειας και άτομα με χρονικούς περιορισμούς.

Τα προγράμματα που οδηγούν στις επαγγελματικές πιστοποιήσεις που προσφέρει το MPS αποτελούν ιδανική επιλογή σπουδών για:

  • Φοιτητές και απόφοιτους διαφόρων βαθμίδων εκπαίδευσης (Κολλεγίων, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, κ.α.) ανεξαρτήτου ειδικότητας, οι οποίοι αναζητούν νέες ευκαιρίες εργασίες, διεύρυνση επαγγελματικών οριζόντων, εξειδίκευση σε σύγχρονες ειδικότητες και επαγγελματική δικτύωση.
  • Εργαζόμενους & επαγγελματίες που αναζητούν επαγγελματική εξειδίκευση, κατοχύρωση της θέσης τους, εξέλιξη – προαγωγή ή αλλαγή καριέρας.
  • Άνεργους που αναζητούν τρόπο αποτελεσματικής εισόδου στην αγορά εργασίας.
  • Ελεύθερους επαγγελματίες – επιχειρηματίες που προσδοκούν διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών τους ή βελτίωση της απόδοσής τους.

· ΑΘΗΝΑ 210 8899600  · ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2310 287779

Κλείσιμο