Οι σπουδαστές θα παρακολουθήσουν το εργαστηριακό μάθημα των πρώτων βοηθειών σε αθλητικό χώρο, θα γίνει χρήση όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού και θα παρακολουθήσουν αθλητικό αγώνα ή προπόνηση και την εφαρμογή πρώτων βοηθειών σε τυχόν τραυματισμό αθλητή.

Ενότητες

Οι σπουδαστές θα επισκεφτούν συνεργαζόμενο κέντρο αποκατάστασης αθλητικών κακώσεων και θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά στην εκτέλεση θεραπευτικών πρωτοκόλλων σε αθλητές και να εφαρμόσουν τεχνικές τις οποίες έχουν διδαχθεί στα προηγούμενα μαθήματα.

Στόχοι

Μετά το τέλος του βιωματικού εργαστηρίου οι φοιτητές θα γνωρίζουν συνοπτικά:

Κλείσιμο