BSc (Hons) Physiotherapy

diploma-icon

Manchester Metropolitan University

 

world29

Ελληνική & Αγγλική

 

calendar137

Οκτώβριο

 

wall21

3 - 4 έτη

 

 • Πανεπιστημιακό Πτυχίο Φυσικοθεραπείας από το 16ο σε κατάταξη Βρετανικό Πανεπιστήμιο, το Manchester Metropolitan University!
 • Οδηγεί σε δικαίωμα εγγραφής στον Βρετανικό Επαγγελματικό Σύλλογο (HCPC).
 • Πληροί τις προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή στην Ελλάδα, μέσω ΣΑΕΠ του Υπουργείου Παιδείας.
 • Έναρξη της φοίτησης στην ελληνική γλώσσα (πρώτα 2 έτη) με παράλληλη προετοιμασία των φοιτητών στα αγγλικά για ομαλή συνέχιση των σπουδών.
 • 1.000 ώρες κλινικής πρακτικής σε αναγνωρισμένα κέντρα αποκατάστασης και νοσοκομεία.
 • Υπερσύγχρονες εργαστηριακές εγκαταστάσεις με εξοπλισμό τελευταίας γενιάς.
 • Πλαισίωση ακαδημαϊκού προγράμματος με επισκέπτες καθηγητές – επαγγελματίες και επιμορφωτικά σεμινάρια σε σύγχρονες τεχνικές (π.χ. manual therapy).

 

Το bachelor Φυσικοθεραπείας, BSc (Hons) Physiotherapy, είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών για όσους θέλουν επαγγελματικά να ακολουθήσουν τον κλάδο της φυσικοθεραπείας. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, οι σπουδαστές προετοιμάζονται για την αντιμετώπιση μυοσκελετικών, νευρολογικών και αναπνευστικών παθήσεων σε ενήλικες και παιδιά. Η δόμηση του Bachelor Φυσικοθεραπείας πέραν των θεραπευτικών τεχνικών, περιλαμβάνει εκπαίδευση απόκτησης κλινικού συλλογισμού, κατάρτιση για την προσέγγιση και την ψυχολογική ενίσχυση του ασθενή, συμμετοχή σε ερευνητικές εργασίες του κλάδου και ενίσχυση του αισθήματος για συνεργασία είτε με συναδέλφους είτε με άλλους επαγγελματίες υγείας.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από το Manchester Metropolitan University (MMU), σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει ο Βρετανικός Σύλλογος Υγείας και Πρόνοιας (HCPC) , με βάση τα οποία πιστοποιούνται τα ακαδημαϊκά προγράμματα Φυσικοθεραπείας. Ως εκ τούτου, αποτελεί μια άρτια εκπαιδευτική βάση για την επαγγελματική κατοχύρωση των αποφοίτων, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Λυκείου που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο χώρο της Φυσικοθεραπείας.

Προϋποθέσεις & δικαιολογητικά εγγραφής για την ένταξη 1ο έτος.

 • Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ (επικυρωμένο)
 • Συστατικές επιστολές (2)
 • Ικανοποιητική γνώση Αγγλικών (επίπεδο intermediate ή IELTS 4.0 ή αντίστοιχο)
 • Ακαδημαϊκή Συνέντευξη
 • Φωτογραφίες (4)
 • Αντίγραφο ταυτότητας/ διαβατηρίου (επικυρωμένο)

Οι υποψήφιοι που δε διαθέτουν επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας από κάποιο φορέα, μπορούν να υποβληθούν στο εσωτερικό τεστ αξιολόγησης Αγγλικής γλώσσας του Mediterranean College (placement test).

Προϋποθέσεις & δικαιολογητικά εγγραφής για την ένταξη στο 2ο έτος.

 • Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ (επικυρωμένο) με βαθμό απολυτηρίου άνω του 13 από θετική κατεύθυνση.
 • Δίπλωμα ΙΕΚ στην ειδικότητα Βοηθός Φυσικοθεραπευτή ή σε άλλη ειδικότητας κλάδου Υγείας.
 • Συστατικές επιστολές (2)
 • Επαρκής γνώση Αγγλικών (επίπεδο pre-Lower ή IELTS 5.0 ή αντίστοιχο) 
 • Ακαδημαϊκή Συνέντευξη
 • Φωτογραφίες (4)
 • Αντίγραφο ταυτότητας/ διαβατηρίου (επικυρωμένο)

Το πρόγραμμα διαρκεί 3 ή 4 έτη εκ των οποίων τα 2 πρώτα διδάσκονται και αξιολογούνται στην ελληνική γλώσσα ενώ τα επόμενα 2 διδάσκονται και αξιολογούνται στην αγγλική γλώσσα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα των 30 και 60 διδακτικών μονάδων (credits). Αναλυτικά η κατανομή των credits στον παρακάτω πίνακα.

1ο Έτος

2ο Έτος

3ο Έτος

4ο Έτος

Ανάπτυξη εφαρμοσμένων ακαδημαϊκών δεξιοτήτων για επαγγελματίες υγείας.(30 credits)

Βασικές Αρχές στην Υγεία, στην Κοινωνική φροντίδα και στην Άσκηση Επαγγέλματος(30 credits) 

Διαχείριση ασθενή και θεραπευτική παρέμβαση σε μυοσκελετικά, αναπνευστικά και νευρολογικά περιστατικά (60 credits)  Κλινική άσκηση 2 - 320 ώρες (30 credits) 

Μαθήματα Αγγλικών για επαγγελματίες υγείας (επίπεδο 1)(30 credits)

Εισαγωγή στο Αναπνευστικό σύστημα: Θεωρία και αξιολόγηση (30 credits)

Κριτική σκέψη και μεθοδολογία έρευνας (30 credits)
 

Εισαγωγή στις ανθρώπινες επιστήμες (30 credits

Εισαγωγή στο Μυοσκελετικό σύστημα: Θεωρία και αξιολόγηση (30 credits) Κλινικός συλλογισμός και μετάβαση στα επαγγελματικά καθήκοντα (30 credits) 
Εισαγωγή στην κατασκευή και τη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος.(30 credits)  Εισαγωγή στο Νευρολογικό σύστημα: Θεωρία και αξιολόγηση (30 credits)  Επεξεργασία και χρήση δεδομένων στην πράξη (30 credits)  
Μαθήματα Αγγλικών για επαγγελματίες υγείας (επίπεδο 2) (30 credits) 
   Πρακτική άσκηση (practice credits)  Κλινική άσκηση 1 - 600 ώρες (60 credits)   Κλινική άσκηση 3 - 160 ώρες (practice credits)
  

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο φοιτητής μεταβαίνει από ένα εύρος θεωριών και δεξιοτήτων στο 1ο και 2ο Έτος σε μια πιο ανεξάρτητη διερεύνηση και σύνθεση της γνώσης και της ερμηνείας της στο 3ο και 4ο Έτος. Βασικό μέρος του προγράμματος είναι η κλινική άσκηση, η οποία διεξάγεται σε δίκτυο συνεργαζόμενων νοσοκομείων και κέντρων αποκατάστασης, αλλά και η διδασκαλία στα εργαστήρια φυσικοθεραπείας του Κολλεγίου.

Ο τρόπος διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης των φοιτητών είναι πολυδιάστατος και στοχεύει σε μια σφαιρική ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων:

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

 • Διαλέξεις
 • Σεμινάρια
 • Εργαστηριακά μαθήματα
 • Ερευνητικές εργασίες
 • Περιπτωσιολογικές μελέτες
 • Ασκήσεις προσομοίωσης
 • Παρουσιάσεις
 • Απομακρυσμένη διδασκαλία
 • Πρακτική και κλινική άσκηση
 • Ατομικές και Ομαδικές εργασίες

Μέθοδοι Αξιολόγησης:

 • Προφορικές παρουσιάσεις
 • Εξέταση πρακτικών εφαρμογών στο εργαστήριο
 • Πρακτική εξέταση κατά την κλινική άσκηση
 • Γραπτές εξετάσεις
 • Ατομικές και ομαδικές εργασίες
 • Ηλεκτρονικές ασκήσεις σε Η/Υ
 • Δημιουργία poster και ενημερωτικών φυλλαδίων

Υπερσύγχρονο εργαστήριο:

Το τμήμα Φυσικοθεραπείας του Mediterranean College διαθέτει άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο το οποίο αποτελούν:

 • Χώρος αξιολόγησης και θεραπείας ασθενή εξοπλισμένος με ηλεκτρικά και υδραυλικά κρεβάτια τελευταίας γενιάς, προπλάσματα, όργανα μέτρησης και αξιολόγησης, σύστημα βιντεοσκόπησης και ανάλυσης, πελματογράφο, βοηθήματα βάδισης και μετακίνησης ασθενή και σύστημα καταγραφής και λήψης ιστορικού.
 • Πτέρυγα ηλεκτροθεραπείας, σχεδιασμένη όμοια με δωμάτιο κλινικής και εξοπλισμένη με σύγχρονα μηχανήματα αποκατάστασης όπως TENS, Laser, υπέρηχος, διαθερμία βραχέων και μακρών κυμάτων, συσκευή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων κ.α.
 • Τμήμα αποκατάστασης νευρολογικών παθήσεων, το οποίο πέρα από την ειδική διαμόρφωση του χώρου με ράμπα, παράλληλες μπάρες και πλατφόρμα ασκήσεων, διαθέτει εξειδικευμένο κρεβάτι αποκατάστασης νευρολογικών παθήσεων. Το τμήμα διαθέτει όλα τα βοηθήματα βάδισης, όπως νάρθηκες, περιπατητήρες, βακτηρίες και αναπηρικό αμαξίδιο καθώς επίσης συσκευή βιοανατροφοδότησης (biofeedback) κατά τη διάρκεια των ασκήσεων.
 • Γυμναστήριο με επενδυμένο πάτωμα ασκήσεων, όργανα γυμναστικής και σύγχρονα μέσα εκγύμνασης όπως λάστιχα, μπάλες pilates, δίσκους ισορροπίας κ.α

Η εκπαιδευτική διαδικασία εμπλουτίζεται από τις περαιτέρω δραστηριότητες της Σχολής Υγείας και του Κολλεγίου ευρύτερα, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων/ εσπερίδων
 • Διοργάνωση Ετήσιου Διεπιστημονικού Φοιτητικού Συνεδρίου (Annual Student Conference)
 • Λειτουργία Συμβουλευτικού Κέντρου
 • Συμμετοχή φοιτητών σε επιστημονικά συνέδρια
 • Συμμετοχή φοιτητών στα projects του Ερευνητικού Κέντρου του Mediterranean College
 • Συμμετοχή φοιτητών σε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και εθελοντισμού, που διοργανώνει το Mediterranean College

Γιατί επιλέγω Φυσικοθεραπεία στο Mediterranean College.

Γιατί:

 • Το Manchester Metropolitan University, σύμφωνα με την πανεπιστημιακή κατάταξη, βρίσκεται στην 16η θέση μεταξύ όλων των Βρετανικών Πανεπιστημίων στον κλάδο της Φυσικοθεραπείας
  (http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/rankings?s=Physiotherapy&y=2014)
 • Το πρόγραμμα διδάσκεται στα ελληνικά (1ο μισό) και στα αγγλικά (2ο μισό), ώστε οι φοιτητές να εισάγονται ομαλά στις σπουδές στην αγγλική γλώσσα. Τα ειδικά μαθήματα αγγλικών στο 1ο και 2ο έτος είναι σχεδιασμένα για τους φοιτητές των επιστημών υγείας (ορολογία) και καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του αγγλόφωνου τμήματος του προγράμματος (οι φοιτητές δε χρειάζονται επιπρόσθετα μαθήματα εκτός Κολλεγίου). Οι απόφοιτοι του προγράμματος, ως κάτοχοι πτυχίου Βρετανικού πανεπιστημίου, έχουν τελειοποιήσει τα αγγλικά τους και οι γνώσεις τους στη γλώσσα πιστοποιούνται σε επίπεδο Proficiency.
 • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτική κλινική άσκηση (πάνω από 1000 ώρες) στο δίκτυο των κλινικών πλαισίων που συνεργάζονται με το Κολλέγιο, με εποπτεία εξειδικευμένων θεραπευτών (clinical educators) που έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Manchester Metropolitan University.
 • Οι πρακτικές γνώσεις των φοιτητών ενισχύονται με τη χρήση του υπερσύγχρονου εργαστηρίου φυσικοθεραπείας το οποίο είναι εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας γενιάς, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με τον σύγχρονο τρόπο αποκατάστασης.
 • Η διδασκαλία και μάθηση επιτυγχάνεται με τον πλέον δημιουργικό τρόπο: εργαστήρια, παιχνίδια ρόλων, διαλέξεις από επαγγελματίες, παρουσιάσεις μέσω poster, ατομική έρευνα, εποπτεία, παρουσιάσεις περιστατικών κ.λπ. Η έμφαση του προγράμματος στην έρευνα ωφελεί τους φοιτητές, τόσο για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, όσο και για την μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 • Οι καθηγητές του προγράμματος είναι πιστοποιημένοι από το Manchester Metropolitan University για κάθε μάθημα που διδάσκουν καθώς και εγγεγραμμένοι στο μητρώο διδασκόντων Κολλεγίων του Υπουργείου Παιδείας. Το Mediterranean College σε συνεργασία με το Manchester Metropolitan University εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιλογής, αξιολόγησης και συνεχούς εκπαίδευσης των καθηγητών του, ώστε οι φοιτητές να λαμβάνουν άριστη ακαδημαϊκή εκπαίδευση, ατομική υποστήριξη και ενίσχυση των κοινωνικών & επαγγελματικών τους δεξιοτήτων μέσα από το πρόγραμμα.
 • Οι φοιτητές υποστηρίζονται καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους στο Κολέγιο από προσωπικό σύμβουλο – καθηγητή (personal tutor).

Αφού ολοκληρώσουν το πρόγραμμα, οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν για μεταπτυχιακό στο Mediterranean College ή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού ή να επιλέξουν να βγουν άμεσα στην αγορά εργασίας.

Ολοκληρώνοντας με επιτυχία το πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας καθώς και προγράμματα ειδίκευσης, οι απόφοιτοι θα μπορούν να εργαστούν σε:

 • Ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία και κλινικές
 • Κέντρα αποκατάστασης παιδιών και ενηλίκων
 • Κέντρα αποκατάστασης Αναπήρων
 • Φυσικοθεραπευτήρια
 • Αθλητικές ομάδες και σωματεία
 • ΚΑΠΗ και κέντρα υγείας
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Κατ' οίκον επισκέψεις
 • Κέντρα ευεξίας και υδροθεραπείας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ MEDITERRANEAN COLLEGE.

 Ένας εξειδικευμένος σύμβουλος εκπαίδευσης βρίσκεται στη διάθεσή σας.

Συνεργασίες

Περιγραφή

Το bachelor Φυσικοθεραπείας, BSc (Hons) Physiotherapy, είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών για όσους θέλουν επαγγελματικά να ακολουθήσουν τον κλάδο της φυσικοθεραπείας. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, οι σπουδαστές προετοιμάζονται για την αντιμετώπιση μυοσκελετικών, νευρολογικών και αναπνευστικών παθήσεων σε ενήλικες και παιδιά. Η δόμηση του Bachelor Φυσικοθεραπείας πέραν των θεραπευτικών τεχνικών, περιλαμβάνει εκπαίδευση απόκτησης κλινικού συλλογισμού, κατάρτιση για την προσέγγιση και την ψυχολογική ενίσχυση του ασθενή, συμμετοχή σε ερευνητικές εργασίες του κλάδου και ενίσχυση του αισθήματος για συνεργασία είτε με συναδέλφους είτε με άλλους επαγγελματίες υγείας.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από το Manchester Metropolitan University (MMU), σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει ο Βρετανικός Σύλλογος Υγείας και Πρόνοιας (HCPC) , με βάση τα οποία πιστοποιούνται τα ακαδημαϊκά προγράμματα Φυσικοθεραπείας. Ως εκ τούτου, αποτελεί μια άρτια εκπαιδευτική βάση για την επαγγελματική κατοχύρωση των αποφοίτων, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Λυκείου που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο χώρο της Φυσικοθεραπείας.

Προϋποθέσεις & δικαιολογητικά εγγραφής για την ένταξη 1ο έτος.

 • Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ (επικυρωμένο)
 • Συστατικές επιστολές (2)
 • Ικανοποιητική γνώση Αγγλικών (επίπεδο intermediate ή IELTS 4.0 ή αντίστοιχο)
 • Ακαδημαϊκή Συνέντευξη
 • Φωτογραφίες (4)
 • Αντίγραφο ταυτότητας/ διαβατηρίου (επικυρωμένο)

Οι υποψήφιοι που δε διαθέτουν επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας από κάποιο φορέα, μπορούν να υποβληθούν στο εσωτερικό τεστ αξιολόγησης Αγγλικής γλώσσας του Mediterranean College (placement test).

Προϋποθέσεις & δικαιολογητικά εγγραφής για την ένταξη στο 2ο έτος.

 • Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ (επικυρωμένο) με βαθμό απολυτηρίου άνω του 13 από θετική κατεύθυνση.
 • Δίπλωμα ΙΕΚ στην ειδικότητα Βοηθός Φυσικοθεραπευτή ή σε άλλη ειδικότητας κλάδου Υγείας.
 • Συστατικές επιστολές (2)
 • Επαρκής γνώση Αγγλικών (επίπεδο pre-Lower ή IELTS 5.0 ή αντίστοιχο)
 • Ακαδημαϊκή Συνέντευξη
 • Φωτογραφίες (4)
 • Αντίγραφο ταυτότητας/ διαβατηρίου (επικυρωμένο)

 

Δομή & Περιεχόμενο

Το πρόγραμμα διαρκεί 3 ή 4 έτη εκ των οποίων τα 2 πρώτα διδάσκονται και αξιολογούνται στην ελληνική γλώσσα ενώ τα επόμενα 2 διδάσκονται και αξιολογούνται στην αγγλική γλώσσα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα των 30 και 60 διδακτικών μονάδων (credits). Αναλυτικά η κατανομή των credits στον παρακάτω πίνακα.

1ο Έτος

2ο Έτος

3ο Έτος

4ο Έτος

Ανάπτυξη εφαρμοσμένων ακαδημαϊκών δεξιοτήτων για επαγγελματίες υγείας.(30 credits)

Βασικές Αρχές στην Υγεία, στην Κοινωνική φροντίδα και στην Άσκηση Επαγγέλματος(30 credits) 

Διαχείριση ασθενή και θεραπευτική παρέμβαση σε μυοσκελετικά, αναπνευστικά και νευρολογικά περιστατικά (60 credits)  Κλινική άσκηση 2 - 320 ώρες (30 credits) 

Μαθήματα Αγγλικών για επαγγελματίες υγείας (επίπεδο 1)(30 credits)

Εισαγωγή στο Αναπνευστικό σύστημα: Θεωρία και αξιολόγηση (30 credits)

Κριτική σκέψη και μεθοδολογία έρευνας (30 credits)
 

Εισαγωγή στις ανθρώπινες επιστήμες (30 credits

Εισαγωγή στο Μυοσκελετικό σύστημα: Θεωρία και αξιολόγηση (30 credits) Κλινικός συλλογισμός και μετάβαση στα επαγγελματικά καθήκοντα (30 credits) 
Εισαγωγή στην κατασκευή και τη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος.(30 credits)  Εισαγωγή στο Νευρολογικό σύστημα: Θεωρία και αξιολόγηση (30 credits)  Επεξεργασία και χρήση δεδομένων στην πράξη (30 credits)  
Μαθήματα Αγγλικών για επαγγελματίες υγείας (επίπεδο 2) (30 credits) 
   Πρακτική άσκηση (practice credits)  Κλινική άσκηση 1 - 600 ώρες (60 credits)   Κλινική άσκηση 3 - 160 ώρες (practice credits)
  

 

Διδασκαλία & Μάθηση

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο φοιτητής μεταβαίνει από ένα εύρος θεωριών και δεξιοτήτων στο 1ο και 2ο Έτος σε μια πιο ανεξάρτητη διερεύνηση και σύνθεση της γνώσης και της ερμηνείας της στο 3ο και 4ο Έτος. Βασικό μέρος του προγράμματος είναι η κλινική άσκηση, η οποία διεξάγεται σε δίκτυο συνεργαζόμενων νοσοκομείων και κέντρων αποκατάστασης, αλλά και η διδασκαλία στα εργαστήρια φυσικοθεραπείας του Κολλεγίου.

Ο τρόπος διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης των φοιτητών είναι πολυδιάστατος και στοχεύει σε μια σφαιρική ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων:

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

 • Διαλέξεις
 • Σεμινάρια
 • Εργαστηριακά μαθήματα
 • Ερευνητικές εργασίες
 • Περιπτωσιολογικές μελέτες
 • Ασκήσεις προσομοίωσης
 • Παρουσιάσεις
 • Απομακρυσμένη διδασκαλία
 • Πρακτική και κλινική άσκηση
 • Ατομικές και Ομαδικές εργασίες

Μέθοδοι Αξιολόγησης:

 • Προφορικές παρουσιάσεις
 • Εξέταση πρακτικών εφαρμογών στο εργαστήριο
 • Πρακτική εξέταση κατά την κλινική άσκηση
 • Γραπτές εξετάσεις
 • Ατομικές και ομαδικές εργασίες
 • Ηλεκτρονικές ασκήσεις σε Η/Υ
 • Δημιουργία poster και ενημερωτικών φυλλαδίων

Υπερσύγχρονο εργαστήριο:

Το τμήμα Φυσικοθεραπείας του Mediterranean College διαθέτει άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο το οποίο αποτελούν:

 • Χώρος αξιολόγησης και θεραπείας ασθενή εξοπλισμένος με ηλεκτρικά και υδραυλικά κρεβάτια τελευταίας γενιάς, προπλάσματα, όργανα μέτρησης και αξιολόγησης, σύστημα βιντεοσκόπησης και ανάλυσης, πελματογράφο, βοηθήματα βάδισης και μετακίνησης ασθενή και σύστημα καταγραφής και λήψης ιστορικού.
 • Πτέρυγα ηλεκτροθεραπείας, σχεδιασμένη όμοια με δωμάτιο κλινικής και εξοπλισμένη με σύγχρονα μηχανήματα αποκατάστασης όπως TENS, Laser, υπέρηχος, διαθερμία βραχέων και μακρών κυμάτων, συσκευή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων κ.α.
 • Τμήμα αποκατάστασης νευρολογικών παθήσεων, το οποίο πέρα από την ειδική διαμόρφωση του χώρου με ράμπα, παράλληλες μπάρες και πλατφόρμα ασκήσεων, διαθέτει εξειδικευμένο κρεβάτι αποκατάστασης νευρολογικών παθήσεων. Το τμήμα διαθέτει όλα τα βοηθήματα βάδισης, όπως νάρθηκες, περιπατητήρες, βακτηρίες και αναπηρικό αμαξίδιο καθώς επίσης συσκευή βιοανατροφοδότησης (biofeedback) κατά τη διάρκεια των ασκήσεων.
 • Γυμναστήριο με επενδυμένο πάτωμα ασκήσεων, όργανα γυμναστικής και σύγχρονα μέσα εκγύμνασης όπως λάστιχα, μπάλες pilates, δίσκους ισορροπίας κ.α

Η εκπαιδευτική διαδικασία εμπλουτίζεται από τις περαιτέρω δραστηριότητες της Σχολής Υγείας και του Κολλεγίου ευρύτερα, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων/ εσπερίδων
 • Διοργάνωση Ετήσιου Διεπιστημονικού Φοιτητικού Συνεδρίου (Annual Student Conference)
 • Λειτουργία Συμβουλευτικού Κέντρου
 • Συμμετοχή φοιτητών σε επιστημονικά συνέδρια
 • Συμμετοχή φοιτητών στα projects του Ερευνητικού Κέντρου του Mediterranean College
 • Συμμετοχή φοιτητών σε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και εθελοντισμού, που διοργανώνει το Mediterranean College

 

 

Οφέλη

Γιατί επιλέγω Φυσικοθεραπεία στο Mediterranean College.

Γιατί:

 • Το Manchester Metropolitan University, σύμφωνα με την πανεπιστημιακή κατάταξη, βρίσκεται στην 16η θέση μεταξύ όλων των Βρετανικών Πανεπιστημίων στον κλάδο της Φυσικοθεραπείας.
  (http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/rankings?s=Physiotherapy&y=2014)
 • Το πρόγραμμα διδάσκεται στα ελληνικά (1ο μισό) και στα αγγλικά (2ο μισό), ώστε οι φοιτητές να εισάγονται ομαλά στις σπουδές στην αγγλική γλώσσα. Τα ειδικά μαθήματα αγγλικών στο 1ο και 2ο έτος είναι σχεδιασμένα για τους φοιτητές των επιστημών υγείας (ορολογία) και καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του αγγλόφωνου τμήματος του προγράμματος (οι φοιτητές δε χρειάζονται επιπρόσθετα μαθήματα εκτός Κολλεγίου). Οι απόφοιτοι του προγράμματος, ως κάτοχοι πτυχίου Βρετανικού πανεπιστημίου, έχουν τελειοποιήσει τα αγγλικά τους και οι γνώσεις τους στη γλώσσα πιστοποιούνται σε επίπεδο Proficiency.
 • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτική κλινική άσκηση (πάνω από 1000 ώρες) στο δίκτυο των κλινικών πλαισίων που συνεργάζονται με το Κολλέγιο, με εποπτεία εξειδικευμένων θεραπευτών (clinical educators) που έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Manchester Metropolitan University.
 • Οι πρακτικές γνώσεις των φοιτητών ενισχύονται με τη χρήση του υπερσύγχρονου εργαστηρίου φυσικοθεραπείας το οποίο είναι εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας γενιάς, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με τον σύγχρονο τρόπο αποκατάστασης.
 • Η διδασκαλία και μάθηση επιτυγχάνεται με τον πλέον δημιουργικό τρόπο: εργαστήρια, παιχνίδια ρόλων, διαλέξεις από επαγγελματίες, παρουσιάσεις μέσω poster, ατομική έρευνα, εποπτεία, παρουσιάσεις περιστατικών κ.λπ. Η έμφαση του προγράμματος στην έρευνα ωφελεί τους φοιτητές, τόσο για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, όσο και για την μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 • Οι καθηγητές του προγράμματος είναι πιστοποιημένοι από το Manchester Metropolitan University για κάθε μάθημα που διδάσκουν καθώς και εγγεγραμμένοι στο μητρώο διδασκόντων Κολλεγίων του Υπουργείου Παιδείας. Το Mediterranean College σε συνεργασία με το Manchester Metropolitan University εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιλογής, αξιολόγησης και συνεχούς εκπαίδευσης των καθηγητών του, ώστε οι φοιτητές να λαμβάνουν άριστη ακαδημαϊκή εκπαίδευση, ατομική υποστήριξη και ενίσχυση των κοινωνικών & επαγγελματικών τους δεξιοτήτων μέσα από το πρόγραμμα.
 • Οι φοιτητές υποστηρίζονται καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους στο Κολέγιο από προσωπικό σύμβουλο – καθηγητή (personal tutor).

 

Προοπτικές

Αφού ολοκληρώσουν το πρόγραμμα, οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν για μεταπτυχιακό στο Mediterranean College ή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού ή να επιλέξουν να βγουν άμεσα στην αγορά εργασίας.

Ολοκληρώνοντας με επιτυχία το πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας καθώς και προγράμματα ειδίκευσης, οι απόφοιτοι θα μπορούν να εργαστούν σε:

 • Ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία και κλινικές
 • Κέντρα αποκατάστασης παιδιών και ενηλίκων
 • Κέντρα αποκατάστασης Αναπήρων
 • Φυσικοθεραπευτήρια
 • Αθλητικές ομάδες και σωματεία
 • ΚΑΠΗ και κέντρα υγείας
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Κατ' οίκον επισκέψεις
 • Κέντρα ευεξίας και υδροθεραπείας

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Νο 1

ΣΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1000

ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

8:1

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

40+

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

 

TOP Title of the document