BA (Hons) Business (Marketing)

diploma-icon

University of Derby

 

world29

Ελληνική & Αγγλική

 

calendar137

Οκτώβριο & Ιανουάριο

 

wall21

3 έτη

 

 • Το University of Derby κατέχει την 1η θέση στην Ελλάδα σε σπουδές Marketing (μεταξύ των Βρετανικών Πανεπιστημίων που εκπροσωπούνται στη χώρα μας)
 • Τα προγράμματα Marketing του University of Derby Νο1 στη Βρετανία βάσει της προσωπικής ανάπτυξης και Νο2 βάσει της ικανοποίησης των φοιτητών
 • Πρόσφατα ανανεωμένο πρόγραμμα με έμφαση σε digital & social media, επιχειρηματικότητα, ηθική επιχειρήσεων
 • Εγγυημένη πρακτική άσκηση σε κορυφαίες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες
 • Διαδραστικές μέθοδοι διδασκαλίας με guest lectures, business games, εκπαιδευτικές επισκέψεις, role plays, κ.α.
 • Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης απασχολησιμότητας αποφοίτων (MC Employability Scheme)

 

Σκοπός του σύγχρονου αυτού προγράμματος είναι να παρέχει στους φοιτητές μια δυναμική εκπαίδευση, βασισμένη πάνω σε όλους τους βασικούς άξονες του Marketing, έτσι ώστε να τους προετοιμάσει κατάλληλα για μια για μια μακροχρόνια και επιτυχημένη καριέρα στο χώρο του marketing. Το marketing βρίσκεται σε διαδικασία συνεχούς εξέλιξης και εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πλέον ανερχόμενους και δημοφιλείς τομείς επαγγελματικής σταδιοδρομίας, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η σύγχρονη αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα προσφέρει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο σε όλους τους τομείς της λειτουργίας του εμπορικού τμήματος μιας επιχείρησης, ενώ παράλληλα βοηθά τους φοιτητές να κατανοήσουν τις βασικές αρχές του marketing, έτσι ώστε να έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται αποτελεσματικά στις διαρκείς αλλαγές του σύγχρονου περιβάλλοντος, να προγραμματίζουν τις κατάλληλες ενέργειες marketing, να χρησιμοποιούν τα παραδοσιακά και σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, να μετρούν την αποτελεσματικότητά τους και να αναπτύσσουν μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες της επιχείρησης.

Το BA (Hons) Business (Marketing) περιλαμβάνει καινοτόμα και επίκαιρα μαθήματα, όπως τα ψηφιακά & κοινωνικά μέσα (digital & social media), ενώ δίνει έμφαση τόσο στην επιτυχή ανάπτυξη επώνυμων προϊόντων και υπηρεσιών (branding) όσο και στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, στοιχεία άκρως απαραίτητα σε κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Το πρόγραμμα επίσης βοηθά τους συμμετέχοντες να καλλιεργήσουν πολλές επαγγελματικές δεξιότητες, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιονδήποτε χώρο εργασίας (μεταφερόμενες δεξιότητες - transferrable skills) και να προετοιμάσουν τους απόφοιτους για εργασία στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον. Μέσα από τη δομή και το περιεχόμενο των μαθημάτων αναπτύσσονται προσωπικές δεξιότητες για ανεξάρτητη μάθηση (independent learning), αναστοχασμό (reflection), απασχολησιμότητα (employability) και ομαδική εργασία (group work), που είναι απαραίτητες για την επιτυχή ενασχόληση στο χώρο των επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Λυκείου που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο χώρο των Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Marketing και την Επικοινωνία.

Προϋποθέσεις & δικαιολογητικά εγγραφής:

 • Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ (επικυρωμένο)
 • Συστατικές επιστολές (2)
 • Ικανοποιητική γνώση Αγγλικών (επίπεδο pre-lower ή IELTS 4.5) *
 • Ακαδημαϊκή Συνέντευξη
 • Φωτογραφίες (4)
 • Αντίγραφο ταυτότητας/ διαβατηρίου (επικυρωμένο)

*Το απαιτούμενο επίπεδο Αγγλικών για το αγγλόφωνο πρόγραμμα είναι αντίστοιχο με IELTS 6.0 ή lower.

Οι υποψήφιοι που δε διαθέτουν επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας από κάποιο φορέα, μπορούν να υποβληθούν στο εσωτερικό τεστ αξιολόγησης Αγγλικής γλώσσας του Mediterranean College (placement test).

Κάτοχοι διπλωμάτων ΙΕΚ ή HND, φοιτητές ΤΕΙ/ ΑΕΙ συγγενών ειδικοτήτων μπορούν να εισαχθούν σε προχωρημένο στάδιο του προγράμματος, μέσω της διαδικασίας αναγνώρισης μαθημάτων. Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών απαιτείται η υποβολή:

 • Διπλώματος ή αναλυτικής βαθμολογίας (academic transcript)
 • Αναλυτικού οδηγού σπουδών (εφόσον είναι διαθέσιμος)

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα των 20 διδακτικών μονάδων (credits), με εξαίρεση το μάθημα Strategic Issues in Global Business του 3ου έτους το οποίο αντιστοιχεί σε 40 credits. Τα περισσότερα μαθήματα διεξάγονται σε εξαμηνιαία βάση, ενώ υπάρχουν κάποια ετήσια μαθήματα. Η διδασκαλία και μάθηση πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους: lectures (διαλέξεις), guest lectures (διαλέξεις από επισκέπτες), seminars (σεμινάρια), labs & workshops (εργαστήρια), clinics (ενισχυτικά μαθήματα), tutorials (φροντιστηριακά μαθήματα), independent learning (ανεξάρτητη μάθηση).

Το 1ο Έτος και το 1ο εξάμηνο του 2ου Έτους διδάσκονται και αξιολογούνται στην ελληνική γλώσσα, ενώ το 2ο εξάμηνο του 2ου Έτους και το 3ο Έτος διδάσκονται & αξιολογούνται στην αγγλική γλώσσα. Κατά τη διάρκειά των σπουδών τους οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με τις βασικές λειτουργίες μιας επιχείρησης πέραν του marketing, ενώ σταδιακά από το 2ο Έτος θα αρχίζουν να εξειδικεύονται σε ζητήματα marketing, όπως η κατανόηση και η ανάπτυξη της μπράντας (brand), η σημασία των αναδυόμενων τεχνολογιών στο marketing (SEO - search engine optimization, social networking),  ο ρόλος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Το τελευταίο έτος εστιάζει σε ειδικότερα θέματα μάρκετινγκ και θέματα στρατηγικής στο παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Έτος 1 / Level 4

Έτος 2 / Level 5

Έτος 3 / Level 6

Finance and Business Performance
(20 credits):

 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Διοικητική Λογιστική
 • Αριθμοδείκτες

Employability and Personal Development
(20 credits):

 • Προχωρημένες Δεξιότητες Απασχολησιμότητας
 • Δεξιότητες Επιχειρηματικότητας
 • Πλάνο Προσωπικής Ανάπτυξης

Issues in Global Business & Strategic Concepts
(40 credits):

 • Διεθνής Επιχειρηματική Στρατηγική
 • Τρόποι Εισόδου σε ξένες αγορές
 • Τεχνικές Συμβουλευτικής

Marketing in Action
(20 credits):

 • Έρευνα Αγοράς
 • Τμηματοποίηση Αγοράς
 • Μείγμα Μάρκετινγκ

Data Analysis Skills
(20 credits):

 • Τεχνικές στο Excel για Ανάλυση Δεδομένων
 • Ερμηνεία Αποτελεσμάτων
 • Παρουσίαση Αποτελεσμάτων

Consumer Behaviour
(20 credits):

 • Νέες τάσεις στην έρευνα καταναλωτών
 • Πρότυπα Καταναλωτικής Συμπεριφοράς
 • Πιστότητα Καταναλωτών

Understanding People in Organisations
(20 credits):

 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
 • Ηγεσία

Marketing Communications and Branding
(20 credits):

 • Στρατηγική Επικοινωνίας
 • Εργαλεία Προώθησης
 • Διαφήμιση & Ανάπτυξη Μάρκας

 

Marketing across Cultures
(20 credits):

 • Τεχνικές Διαπολιτισμικής Ανάλυσης
 • Διεθνές Μείγμα Μάρκετινγκ
 • Διεθνής Στρατηγική Μάρκετινγκ

 

 

Managing Performance in Operations
(20 credits):

 • Ποιότητα
 • Προγραμματισμός Απαιτήσεων Υλικών
 • Διαχείριση Αποθήκης & Logistics

Ethics and Social Responsibility
(20 credits):

 • Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Επιχειρηματική Ηθική
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα Εταιρειών

Sustainability & Ethics in Marketing
(20 credits):

 • Αειφόρες Πρακτικές Μάρκετινγκ
 • Αειφόρος Ανάπτυξη Καναλιών Διανομής
 • Αειφόρος Ανάπτυξη Προϊόντων

 

Markets, Prices and Strategy 
(20 credits):
 • Μικροοικονομικά
 • Μακροοικονομικά
 • Οικονομικά Μοντέλα

Creative Business Solutions 
(20 credits):

 • Τάσεις της αγοράς
 • Γέννηση Ιδεών & Καινοτομία
 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων

Brand Impact and Popular Culture
(20 credits):

 • Ανάπτυξη μάρκας προϊόντων & υπηρεσιών
 • Ταυτότητα & Προσωπικότητα Μάρκας
 • Branding επώνυμων προσώπων

 

Developing Personal Leadership (20 credits):

 • Δεξιότητες Απασχολησιμότητας
 • Προσωπική Ηγεσία
 • Διαχείριση Ταλέντου

Digital and Social Media
(20 credits):

 • Μίγμα Μάρκετινγκ Ψηφιακών και Κοινωνικών Μέσων
 • Εργαλεία & Εφαρμογές
 • Branding & έρευνα αγοράς μέσω διαδικτύου

English I

English II

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα των 20 διδακτικών μονάδων (credits), με εξαίρεση το μάθημα Issues in Global Business & Strategic Concepts του 3ου έτους το οποίο αντιστοιχεί σε 40 διδακτικές μονάδες (credits). Τα περισσότερα μαθήματα διεξάγονται σε εξαμηνιαία βάση, ενώ υπάρχουν κάποια ετήσια μαθήματα.

Το 1ο Έτος και το 1ο εξάμηνο του 2ου Έτους διδάσκονται και αξιολογούνται στην ελληνική γλώσσα, ενώ το 2ο εξάμηνο του 2ου Έτους και το 3ο Έτος διδάσκονται & αξιολογούνται στην αγγλική γλώσσα. Κατά τη διάρκειά των σπουδών τους οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με τις βασικές λειτουργίες μιας επιχείρησης πέραν του marketing, ενώ σταδιακά από το 2ο Έτος – και πολύ πιο εντατικά στο 3ο Έτος – θα αρχίζουν να εξειδικεύονται σε ζητήματα marketing, όπως η κατανόηση και η ανάπτυξη μιας επωνυμίας (brand), η σημασία των αναδυόμενων τεχνολογιών στο marketing (digital & social media), ο ρόλος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η διαπολιτισμική επικοινωνία και ο ρόλος των μέσων επικοινωνίας στο μάρκετινγκ.

Η διδασκαλία και μάθηση πραγματοποιείται με συνδυασμό σύγχρονων μεθόδων, ώστε να επιτυγχάνονται τα μέγιστα μαθησιακά αποτελέσματα: lectures (διαλέξεις καθηγητών), guest lectures (διαλέξεις από επισκέπτες – στελέχη στην αγορά εργασίας), seminars (σεμινάρια), labs & workshops (εργαστήρια), tutorials (φροντιστηριακά μαθήματα), case studies (μελέτες περίπτωσης), role plays (παιχνίδια ρόλων), business simulations (προσομοιώσεις πραγματικών επιχειρήσεων), προαιρετική πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και independent learning (ανεξάρτητη μάθηση με καθοδήγηση από επιβλέποντα καθηγητή).

Οι μέθοδοι αξιολόγησης ποικίλουν επίσης από ατομικές και ομαδικές εργασίες μέχρι ηλεκτρονικά τεστ, παρουσιάσεις, προσωπικούς αναστοχασμούς και πραγματικά projects εφαρμοσμένα σε επιχειρήσεις. Στόχος του συνδυασμού των παραπάνω μεθόδων είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές δεξιότητες επικοινωνίας, αυτοκριτικής, μάθησης και επίλυσης προβλημάτων και να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους.

Η εκπαιδευτική διαδικασία εμπλουτίζεται από τις περαιτέρω δραστηριότητες της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Κολλεγίου ευρύτερα, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων/ εσπερίδων
 • Διοργάνωση Ετήσιου Διεπιστημονικού Φοιτητικού Συνεδρίου (Annual Student Conference)
 • Συμμετοχή φοιτητών σε επιστημονικά συνέδρια
 • Συμμετοχή φοιτητών σε πανελλήνιους διαγωνισμούς διοίκησης/ επιχειρηματικότητας
 • Πιστοποιημένα σεμινάρια μετεκπαίδευσης & εξειδίκευσης (μέσω του Mediterranean Professional Studies)
 • Συμμετοχή φοιτητών στα projects του Ερευνητικού Κέντρου του Mediterranean College

Γιατί επιλέγω Marketing στο Mediterranean College.

Γιατί:

 • Το πρόγραμμα έχει ανανεωθεί πρόσφατα (2013) και ανανεώνεται συνεχώς, όντας το μοναδικό στην Ελλάδα που δίνει έμφαση σε Ψηφιακά και Κοινωνικά Μέσα (Digital & Social Media), στην επιχειρηματικότητα - ανάπτυξη επιχειρήσεων στο διεθνές περιβάλλον και στο ρόλο της Ηθικής των Επιχειρήσεων στο Marketing. Οι φοιτητές μαθαίνουν πώς να σκεφτούν την επιχειρηματική ιδέα κάνοντας μια πραγματική έρευνα αγοράς, πώς να την αξιολογήσουν, να την εφαρμόσουν και να την αναπτύξουν. Οι δεξιότητες αυτές δεν είναι σημαντικές μόνο για όσους θα κάνουν τη δική τους επιχείρηση, αλλά και για όσους θα εργαστούν σε μια εταιρία, όπου θα χρειαστεί να προτείνουν νέα προϊόντα, νέες επιχειρησιακές κινήσεις, εξαγωγές, κ.λπ.
 • Το πρόγραμμα διδάσκεται στα ελληνικά (1ο μισό) και στα αγγλικά (2ο μισό), ώστε οι φοιτητές να εισάγονται ομαλά και σταδιακά στις σπουδές στην αγγλική γλώσσα. Τα ειδικά μαθήματα αγγλικών που περιέχει στο 1ο και 2ο έτος είναι σχεδιασμένα για τη Διοικητική Επιστήμη (ορολογία) και καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του αγγλόφωνου τμήματος του προγράμματος (οι φοιτητές δε χρειάζονται επιπρόσθετα μαθήματα εκτός Κολλεγίου). Οι απόφοιτοι του προγράμματος, ως κάτοχοι πτυχίου Βρετανικού πανεπιστημίου, έχουν τελειοποιήσει τα αγγλικά τους και οι γνώσεις τους στη γλώσσα πιστοποιούνται σε επίπεδο Proficiency.
 • Οι φοιτητές διδάσκονται, μαθαίνουν και αξιολογούνται με ποικίλους τρόπους και όχι μόνο με διαλέξεις και εξετάσεις (π.χ. εργαστήρια, case studies, έρευνα). Ο τρόπος αξιολόγησης είναι επαγγελματικά προσανατολισμένος και δημιουργικός και δε βασίζεται σε γραπτές εξετάσεις, αλλά σε εργασίες τύπου project.
 • Το Mediterranean College δίνει έμφαση στην ακαδημαϊκή υποστήριξη των φοιτητών, αντιμετωπίζοντας κάθε φοιτητή ξεχωριστά και αναθέτοντας έναν προσωπικό σύμβουλο – καθηγητή σε κάθε φοιτητή. Οι καθηγητές είναι στη διάθεση των φοιτητών κατά τις ώρες γραφείου τους, ενώ η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται πλήρως από την ηλεκτρονική τάξη του Mediterranean College (mc-class) και την ψηφιακή βιβλιοθήκη του University of Derby που διαθέτει χιλιάδες ακαδημαϊκά άρθρα και βιβλία στο γνωστικό πεδίο του Business.
 • Οι καθηγητές του προγράμματος είναι πιστοποιημένοι (accredited lecturers) του University of Derby για κάθε μάθημα που διδάσκουν καθώς και εγγεγραμμένοι στο μητρώο διδασκόντων Κολλεγίων του Υπουργείου Παιδείας. Το Mediterranean College σε συνεργασία με το University of Derby εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιλογής, αξιολόγησης και συνεχούς εκπαίδευσης των καθηγητών του, ώστε οι φοιτητές να λαμβάνουν άριστη ακαδημαϊκή εκπαίδευση, ατομική υποστήριξη και πραγματική γνώση των επιχειρήσεων και της αγοράς μέσα από το πρόγραμμα.
 • Το Mediterranean College αναπτύσσει ένα πλάνο απασχολησιμότητας επικεντρωμένο στο σήμερα και στις ανάγκες των φοιτητών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ο κάθε φοιτητής δημιουργεί ένα πλήρες career path, προκειμένου να γνωρίζει τις απαιτήσεις της εργασίας που τον ενδιαφέρει και να αποκτήσει όλα τα εφόδια για να τη διεκδικήσει, μέσα από τις στοχευμένες δράσεις απασχολησιμότητας (MC Employability Scheme) του Κολλεγίου: συμβουλευτική καριέρας και επαγγελματικής ανάπτυξης από ειδικούς επιστήμονες, εγγυημένη πρακτική άσκηση, τακτικά guest lectures, εκπαιδευτικές επισκέψεις, πραγματικά projects, σεμινάρια, employability fair.
 • Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Mediterranean College δίνει την ευκαιρία σε όλους τους φοιτητές να αποκτήσουν παράλληλα με τις σπουδές τους πολύτιμη πρακτική εμπειρία, μέσω των ανοιχτών θέσεων πρακτικής άσκησης στο δίκτυο συνεργαζόμενων εταιριών με το Κολλέγιο (Makro Cash & Carry, FAMAR, κ.λπ).
 • Το University of Derby, σύμφωνα με την πανεπιστημιακή κατάταξη του Guardian (2015), βρίσκεται στο TOP50 των Βρετανικών Πανεπιστημίων, ενώ στις επιστήμες της Διοίκησης και του Marketing κατέχει την 1η θέση στην Ελλάδα μεταξύ των Βρετανικών Πανεπιστημίων που εκπροσωπούνται στη χώρα μας.
 • Τα προγράμματα Marketing του University of Derby είναι τα κορυφαία στο είδος τους μεταξύ όλων των Βρετανικών πανεπιστημίων: Νο 1 βάσει της προσωπικής ανάπτυξης των φοιτητών και Νο 2 βάσει της συνολικής ικανοποίησης των φοιτητών. Το ίδιο το πανεπιστήμιο του Derby είναι Νο10 μεταξύ όλων των βρετανικών πανεπιστημίων στην απασχολησιμότητα των φοιτητών του (student employability).

Οι απόφοιτοι του προγράμματος, με βάση την ελληνική νομοθεσία, είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού πτυχίου, ισοδύναμου των ΤΕΙ/ΑΕΙ. Εφόσον επιθυμούν, μπορούν και τυπικά να αναγνωρίσουν το πτυχίο τους από τις Ελληνικές αρχές.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για την αναγνώριση σπουδών.

Αφού ολοκληρώσουν το BA (Hons) Business (Marketing), οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν για μεταπτυχιακό στο Mediterranean College ή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού ή να επιλέξουν να βγουν άμεσα στην αγορά εργασίας.

Τα προγράμματα Master του Mediterranean College που μπορούν να παρακολουθήσουν:

Εναλλακτικά, μπορούν να εξειδικευτούν παρακολουθώντας κάποιο πιστοποιημένο ελληνόφωνο πρόγραμμα Executive Diploma ή Professional Certificate του Mediterranean Professional Studies σε:

Οι πτυχιούχοι που θα επιλέξουν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό περιβάλλον ή να αναπτύξουν δική τους επιχειρηματική δράση, στην Ελλάδα και διεθνώς. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να σταδιοδρομήσουν ως στελέχη marketing, digital marketing, δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας σε:

 • Πολυεθνικές εταιρίες
 • Βιομηχανικές μονάδες
 • Υπηρεσίες (ασφαλιστικές, επενδυτικές, συμβουλευτικές)
 • Τράπεζες – χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • Τουριστικές επιχειρήσεις
 • Εμπορικές επιχειρήσεις
 • Ναυτιλιακές εταιρίες
 • Διαφημιστικές εταιρίες & ΜΜΕ
 • Νοσοκομεία & μονάδες υγείας
 • Εκπαιδευτικούς φορείς
 • Μη κυβερνητικούς οργανισμούς

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ MEDITERRANEAN COLLEGE.

 Ένας εξειδικευμένος σύμβουλος εκπαίδευσης βρίσκεται στη διάθεσή σας.

Photo Gallery

Συνεργασίες

Περιγραφή

Σκοπός του σύγχρονου αυτού προγράμματος είναι να παρέχει στους φοιτητές μια δυναμική εκπαίδευση, βασισμένη πάνω σε όλους τους βασικούς άξονες του Marketing, έτσι ώστε να τους προετοιμάσει κατάλληλα για μια για μια μακροχρόνια και επιτυχημένη καριέρα στο χώρο του marketing. Το marketing βρίσκεται σε διαδικασία συνεχούς εξέλιξης και εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πλέον ανερχόμενους και δημοφιλείς τομείς επαγγελματικής σταδιοδρομίας, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η σύγχρονη αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα προσφέρει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο σε όλους τους τομείς της λειτουργίας του εμπορικού τμήματος μιας επιχείρησης, ενώ παράλληλα βοηθά τους φοιτητές να κατανοήσουν τις βασικές αρχές του marketing, έτσι ώστε να έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται αποτελεσματικά στις διαρκείς αλλαγές του σύγχρονου περιβάλλοντος, να προγραμματίζουν τις κατάλληλες ενέργειες marketing, να χρησιμοποιούν τα παραδοσιακά και σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, να μετρούν την αποτελεσματικότητά τους και να αναπτύσσουν μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες της επιχείρησης.

Το BA (Hons) Business (Marketing) περιλαμβάνει καινοτόμα και επίκαιρα μαθήματα, όπως τα ψηφιακά & κοινωνικά μέσα (digital & social media), ενώ δίνει έμφαση τόσο στην επιτυχή ανάπτυξη επώνυμων προϊόντων και υπηρεσιών (branding) όσο και στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, στοιχεία άκρως απαραίτητα σε κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Το πρόγραμμα επίσης βοηθά τους συμμετέχοντες να καλλιεργήσουν πολλές επαγγελματικές δεξιότητες, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιονδήποτε χώρο εργασίας (μεταφερόμενες δεξιότητες - transferrable skills) και να προετοιμάσουν τους απόφοιτους για εργασία στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον. Μέσα από τη δομή και το περιεχόμενο των μαθημάτων αναπτύσσονται προσωπικές δεξιότητες για ανεξάρτητη μάθηση (independent learning), αναστοχασμό (reflection), απασχολησιμότητα (employability) και ομαδική εργασία (group work), που είναι απαραίτητες για την επιτυχή ενασχόληση στο χώρο των επιχειρήσεων.

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Λυκείου που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο χώρο των Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Marketing και την Επικοινωνία.

Προϋποθέσεις & δικαιολογητικά εγγραφής:

 • Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ (επικυρωμένο)
 • Συστατικές επιστολές (2)
 • Ικανοποιητική γνώση Αγγλικών (επίπεδο pre-lower ή IELTS 4.5) *
 • Ακαδημαϊκή Συνέντευξη
 • Φωτογραφίες (4)
 • Αντίγραφο ταυτότητας/ διαβατηρίου (επικυρωμένο)

*Το απαιτούμενο επίπεδο Αγγλικών για το αγγλόφωνο πρόγραμμα είναι αντίστοιχο με IELTS 6.0 ή lower.

Οι υποψήφιοι που δε διαθέτουν επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας από κάποιο φορέα, μπορούν να υποβληθούν στο εσωτερικό τεστ αξιολόγησης Αγγλικής γλώσσας του Mediterranean College (placement test).

Κάτοχοι διπλωμάτων ΙΕΚ ή HND, φοιτητές ΤΕΙ/ ΑΕΙ συγγενών ειδικοτήτων μπορούν να εισαχθούν σε προχωρημένο στάδιο του προγράμματος, μέσω της διαδικασίας αναγνώρισης μαθημάτων. Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών απαιτείται η υποβολή:

 • Διπλώματος ή αναλυτικής βαθμολογίας (academic transcript)
 • Αναλυτικού οδηγού σπουδών (εφόσον είναι διαθέσιμος)

 

Δομή & Περιεχόμενο

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα των 20 διδακτικών μονάδων (credits), με εξαίρεση το μάθημα Strategic Issues in Global Business του 3ου έτους το οποίο αντιστοιχεί σε 40 credits. Τα περισσότερα μαθήματα διεξάγονται σε εξαμηνιαία βάση, ενώ υπάρχουν κάποια ετήσια μαθήματα. Η διδασκαλία και μάθηση πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους: lectures (διαλέξεις), guest lectures (διαλέξεις από επισκέπτες), seminars (σεμινάρια), labs & workshops (εργαστήρια), clinics (ενισχυτικά μαθήματα), tutorials (φροντιστηριακά μαθήματα), independent learning (ανεξάρτητη μάθηση).

Το 1ο Έτος και το 1ο εξάμηνο του 2ου Έτους διδάσκονται και αξιολογούνται στην ελληνική γλώσσα, ενώ το 2ο εξάμηνο του 2ου Έτους και το 3ο Έτος διδάσκονται & αξιολογούνται στην αγγλική γλώσσα. Κατά τη διάρκειά των σπουδών τους οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με τις βασικές λειτουργίες μιας επιχείρησης πέραν του marketing, ενώ σταδιακά από το 2ο Έτος θα αρχίζουν να εξειδικεύονται σε ζητήματα marketing, όπως η κατανόηση και η ανάπτυξη της μπράντας (brand), η σημασία των αναδυόμενων τεχνολογιών στο marketing (SEO - search engine optimization, social networking),  ο ρόλος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Το τελευταίο έτος εστιάζει σε ειδικότερα θέματα μάρκετινγκ και θέματα στρατηγικής στο παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Έτος 1 / Level 4

Έτος 2 / Level 5

Έτος 3 / Level 6

Finance and Business Performance 
(20 credits):

 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Διοικητική Λογιστική
 • Αριθμοδείκτες

Employability and Personal Development 
(20 credits):

 • Προχωρημένες Δεξιότητες Απασχολησιμότητας
 • Δεξιότητες Επιχειρηματικότητας
 • Πλάνο Προσωπικής Ανάπτυξης

Issues in Global Business & Strategic Concepts 
(40 credits):

 • Διεθνής Επιχειρηματική Στρατηγική
 • Τρόποι Εισόδου σε ξένες αγορές
 • Τεχνικές Συμβουλευτικής

Marketing in Action 
(20 credits):

 • Έρευνα Αγοράς
 • Τμηματοποίηση Αγοράς
 • Μείγμα Μάρκετινγκ

Data Analysis Skills 
(20 credits):

 • Τεχνικές στο Excel για Ανάλυση Δεδομένων
 • Ερμηνεία Αποτελεσμάτων
 • Παρουσίαση Αποτελεσμάτων

Consumer Behaviour 
(20 credits):

 • Νέες τάσεις στην έρευνα καταναλωτών
 • Πρότυπα Καταναλωτικής Συμπεριφοράς
 • Πιστότητα Καταναλωτών

Understanding People in Organisations 
(20 credits):

 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
 • Ηγεσία

Marketing Communications and Branding 
(20 credits):

 • Στρατηγική Επικοινωνίας
 • Εργαλεία Προώθησης
 • Διαφήμιση & Ανάπτυξη Μάρκας

 

Marketing across Cultures 
(20 credits):

 • Τεχνικές Διαπολιτισμικής Ανάλυσης
 • Διεθνές Μείγμα Μάρκετινγκ
 • Διεθνής Στρατηγική Μάρκετινγκ

 

 

Managing Performance in Operations 
(20 credits):

 • Ποιότητα
 • Προγραμματισμός Απαιτήσεων Υλικών
 • Διαχείριση Αποθήκης & Logistics

Ethics and Social Responsibility 
(20 credits):

 • Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Επιχειρηματική Ηθική
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα Εταιρειών

Sustainability & Ethics in Marketing 
(20 credits):

 • Αειφόρες Πρακτικές Μάρκετινγκ
 • Αειφόρος Ανάπτυξη Καναλιών Διανομής
 • Αειφόρος Ανάπτυξη Προϊόντων

 

Markets, Prices and Strategy 
(20 credits):
 • Μικροοικονομικά
 • Μακροοικονομικά
 • Οικονομικά Μοντέλα

Creative Business Solutions 
(20 credits):

 • Τάσεις της αγοράς
 • Γέννηση Ιδεών & Καινοτομία
 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων

Brand Impact and Popular Culture 
(20 credits):

 • Ανάπτυξη μάρκας προϊόντων & υπηρεσιών
 • Ταυτότητα & Προσωπικότητα Μάρκας
 • Branding επώνυμων προσώπων

 

Developing Personal Leadership (20 credits):

 • Δεξιότητες Απασχολησιμότητας
 • Προσωπική Ηγεσία
 • Διαχείριση Ταλέντου

Digital and Social Media 
(20 credits):

 • Μίγμα Μάρκετινγκ Ψηφιακών και Κοινωνικών Μέσων
 • Εργαλεία & Εφαρμογές
 • Branding & έρευνα αγοράς μέσω διαδικτύου

English I

English II

 

 

Διδασκαλία & Μάθηση

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα των 20 διδακτικών μονάδων (credits), με εξαίρεση το μάθημα Issues in Global Business & Strategic Concepts του 3ου έτους το οποίο αντιστοιχεί σε 40 διδακτικές μονάδες (credits). Τα περισσότερα μαθήματα διεξάγονται σε εξαμηνιαία βάση, ενώ υπάρχουν κάποια ετήσια μαθήματα.

Το 1ο Έτος και το 1ο εξάμηνο του 2ου Έτους διδάσκονται και αξιολογούνται στην ελληνική γλώσσα, ενώ το 2ο εξάμηνο του 2ου Έτους και το 3ο Έτος διδάσκονται & αξιολογούνται στην αγγλική γλώσσα. Κατά τη διάρκειά των σπουδών τους οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με τις βασικές λειτουργίες μιας επιχείρησης πέραν του marketing, ενώ σταδιακά από το 2ο Έτος – και πολύ πιο εντατικά στο 3ο Έτος – θα αρχίζουν να εξειδικεύονται σε ζητήματα marketing, όπως η κατανόηση και η ανάπτυξη μιας επωνυμίας (brand), η σημασία των αναδυόμενων τεχνολογιών στο marketing (digital & social media), ο ρόλος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η διαπολιτισμική επικοινωνία και ο ρόλος των μέσων επικοινωνίας στο μάρκετινγκ.

Η διδασκαλία και μάθηση πραγματοποιείται με συνδυασμό σύγχρονων μεθόδων, ώστε να επιτυγχάνονται τα μέγιστα μαθησιακά αποτελέσματα: lectures (διαλέξεις καθηγητών), guest lectures (διαλέξεις από επισκέπτες – στελέχη στην αγορά εργασίας), seminars (σεμινάρια), labs & workshops (εργαστήρια), tutorials (φροντιστηριακά μαθήματα), case studies (μελέτες περίπτωσης), role plays (παιχνίδια ρόλων), business simulations (προσομοιώσεις πραγματικών επιχειρήσεων), προαιρετική πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και independent learning (ανεξάρτητη μάθηση με καθοδήγηση από επιβλέποντα καθηγητή).

Οι μέθοδοι αξιολόγησης ποικίλουν επίσης από ατομικές και ομαδικές εργασίες μέχρι ηλεκτρονικά τεστ, παρουσιάσεις, προσωπικούς αναστοχασμούς και πραγματικά projects εφαρμοσμένα σε επιχειρήσεις. Στόχος του συνδυασμού των παραπάνω μεθόδων είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές δεξιότητες επικοινωνίας, αυτοκριτικής, μάθησης και επίλυσης προβλημάτων και να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους.

Η εκπαιδευτική διαδικασία εμπλουτίζεται από τις περαιτέρω δραστηριότητες της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Κολλεγίου ευρύτερα, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων/ εσπερίδων
 • Διοργάνωση Ετήσιου Διεπιστημονικού Φοιτητικού Συνεδρίου (Annual Student Conference)
 • Συμμετοχή φοιτητών σε επιστημονικά συνέδρια
 • Συμμετοχή φοιτητών σε πανελλήνιους διαγωνισμούς διοίκησης/ επιχειρηματικότητας
 • Πιστοποιημένα σεμινάρια μετεκπαίδευσης & εξειδίκευσης (μέσω του Mediterranean Professional Studies)
 • Συμμετοχή φοιτητών στα projects του Ερευνητικού Κέντρου του Mediterranean College

 

Οφέλη

Γιατί επιλέγω Marketing στο Mediterranean College.

Γιατί:

 • Το πρόγραμμα έχει ανανεωθεί πρόσφατα (2013) και ανανεώνεται συνεχώς, όντας το μοναδικό στην Ελλάδα που δίνει έμφαση σε Ψηφιακά και Κοινωνικά Μέσα (Digital & Social Media), στην επιχειρηματικότητα - ανάπτυξη επιχειρήσεων στο διεθνές περιβάλλον και στο ρόλο της Ηθικής των Επιχειρήσεων στο Marketing. Οι φοιτητές μαθαίνουν πώς να σκεφτούν την επιχειρηματική ιδέα κάνοντας μια πραγματική έρευνα αγοράς, πώς να την αξιολογήσουν, να την εφαρμόσουν και να την αναπτύξουν. Οι δεξιότητες αυτές δεν είναι σημαντικές μόνο για όσους θα κάνουν τη δική τους επιχείρηση, αλλά και για όσους θα εργαστούν σε μια εταιρία, όπου θα χρειαστεί να προτείνουν νέα προϊόντα, νέες επιχειρησιακές κινήσεις, εξαγωγές, κ.λπ.
 • Το πρόγραμμα διδάσκεται στα ελληνικά (1ο μισό) και στα αγγλικά (2ο μισό), ώστε οι φοιτητές να εισάγονται ομαλά και σταδιακά στις σπουδές στην αγγλική γλώσσα. Τα ειδικά μαθήματα αγγλικών που περιέχει στο 1ο και 2ο έτος είναι σχεδιασμένα για τη Διοικητική Επιστήμη (ορολογία) και καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του αγγλόφωνου τμήματος του προγράμματος (οι φοιτητές δε χρειάζονται επιπρόσθετα μαθήματα εκτός Κολλεγίου). Οι απόφοιτοι του προγράμματος, ως κάτοχοι πτυχίου Βρετανικού πανεπιστημίου, έχουν τελειοποιήσει τα αγγλικά τους και οι γνώσεις τους στη γλώσσα πιστοποιούνται σε επίπεδο Proficiency.
 • Οι φοιτητές διδάσκονται, μαθαίνουν και αξιολογούνται με ποικίλους τρόπους και όχι μόνο με διαλέξεις και εξετάσεις (π.χ. εργαστήρια, case studies, έρευνα). Ο τρόπος αξιολόγησης είναι επαγγελματικά προσανατολισμένος και δημιουργικός και δε βασίζεται σε γραπτές εξετάσεις, αλλά σε εργασίες τύπου project.
 • Το Mediterranean College δίνει έμφαση στην ακαδημαϊκή υποστήριξη των φοιτητών, αντιμετωπίζοντας κάθε φοιτητή ξεχωριστά και αναθέτοντας έναν προσωπικό σύμβουλο – καθηγητή σε κάθε φοιτητή. Οι καθηγητές είναι στη διάθεση των φοιτητών κατά τις ώρες γραφείου τους, ενώ η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται πλήρως από την ηλεκτρονική τάξη του Mediterranean College (mc-class) και την ψηφιακή βιβλιοθήκη του University of Derby που διαθέτει χιλιάδες ακαδημαϊκά άρθρα και βιβλία στο γνωστικό πεδίο του Business.
 • Οι καθηγητές του προγράμματος είναι πιστοποιημένοι (accredited lecturers) του University of Derby για κάθε μάθημα που διδάσκουν καθώς και εγγεγραμμένοι στο μητρώο διδασκόντων Κολλεγίων του Υπουργείου Παιδείας. Το Mediterranean College σε συνεργασία με το University of Derby εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιλογής, αξιολόγησης και συνεχούς εκπαίδευσης των καθηγητών του, ώστε οι φοιτητές να λαμβάνουν άριστη ακαδημαϊκή εκπαίδευση, ατομική υποστήριξη και πραγματική γνώση των επιχειρήσεων και της αγοράς μέσα από το πρόγραμμα.
 • Το Mediterranean College αναπτύσσει ένα πλάνο απασχολησιμότητας επικεντρωμένο στο σήμερα και στις ανάγκες των φοιτητών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ο κάθε φοιτητής δημιουργεί ένα πλήρες career path, προκειμένου να γνωρίζει τις απαιτήσεις της εργασίας που τον ενδιαφέρει και να αποκτήσει όλα τα εφόδια για να τη διεκδικήσει, μέσα από τις στοχευμένες δράσεις απασχολησιμότητας (MC Employability Scheme) του Κολλεγίου: συμβουλευτική καριέρας και επαγγελματικής ανάπτυξης από ειδικούς επιστήμονες, εγγυημένη πρακτική άσκηση, τακτικά guest lectures, εκπαιδευτικές επισκέψεις, πραγματικά projects, σεμινάρια, employability fair.
 • Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Mediterranean College δίνει την ευκαιρία σε όλους τους φοιτητές να αποκτήσουν παράλληλα με τις σπουδές τους πολύτιμη πρακτική εμπειρία, μέσω των ανοιχτών θέσεων πρακτικής άσκησης στο δίκτυο συνεργαζόμενων εταιριών με το Κολλέγιο (Makro Cash & Carry, FAMAR, κ.λπ).
 • Το University of Derby, σύμφωνα με την πανεπιστημιακή κατάταξη του Guardian (2015), βρίσκεται στο TOP50 των Βρετανικών Πανεπιστημίων, ενώ στις επιστήμες της Διοίκησης και του Marketing κατέχει την 1η θέση στην Ελλάδα μεταξύ των Βρετανικών Πανεπιστημίων που εκπροσωπούνται στη χώρα μας.
 • Τα προγράμματα Marketing του University of Derby είναι τα κορυφαία στο είδος τους μεταξύ όλων των Βρετανικών πανεπιστημίων: Νο 1 βάσει της προσωπικής ανάπτυξης των φοιτητών και Νο 2 βάσει της συνολικής ικανοποίησης των φοιτητών. Το ίδιο το πανεπιστήμιο του Derby είναι Νο10 μεταξύ όλων των βρετανικών πανεπιστημίων στην απασχολησιμότητα των φοιτητών του (student employability).

 

Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος, με βάση την ελληνική νομοθεσία, είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού πτυχίου, ισοδύναμου των ΤΕΙ/ΑΕΙ. Εφόσον επιθυμούν, μπορούν και τυπικά να αναγνωρίσουν το πτυχίο τους από τις Ελληνικές αρχές.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για την αναγνώριση σπουδών.

Αφού ολοκληρώσουν το BA (Hons) Business (Marketing), οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν για μεταπτυχιακό στο Mediterranean College ή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού ή να επιλέξουν να βγουν άμεσα στην αγορά εργασίας.

Τα προγράμματα Master του Mediterranean College που μπορούν να παρακολουθήσουν:

Εναλλακτικά, μπορούν να εξειδικευτούν παρακολουθώντας κάποιο πιστοποιημένο ελληνόφωνο πρόγραμμα Executive Diploma ή Professional Certificate του Mediterranean Professional Studies σε:

Οι πτυχιούχοι που θα επιλέξουν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό περιβάλλον ή να αναπτύξουν δική τους επιχειρηματική δράση, στην Ελλάδα και διεθνώς. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να σταδιοδρομήσουν ως στελέχη marketing, digital marketing, δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας σε:

 • Πολυεθνικές εταιρίες
 • Βιομηχανικές μονάδες
 • Υπηρεσίες (ασφαλιστικές, επενδυτικές, συμβουλευτικές)
 • Τράπεζες – χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • Τουριστικές επιχειρήσεις
 • Εμπορικές επιχειρήσεις
 • Ναυτιλιακές εταιρίες
 • Διαφημιστικές εταιρίες & ΜΜΕ
 • Νοσοκομεία & μονάδες υγείας
 • Εκπαιδευτικούς φορείς
 • Μη κυβερνητικούς οργανισμούς

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1ο

MBA ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

82%

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
 

8:1

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

120

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
TOP Title of the document