BSc (Hons) in Applied Psychology

diploma-icon

University of Derby

 

world29

Ελληνική & Αγγλική

 

calendar137

Οκτώβριο & Ιανουάριο

 

wall21

3 έτη

 

 • Tο Κολλέγιο με τη μεγαλύτερη εμπειρία στην Ελλάδα σε σπουδές Ψυχολογίας & Συμβουλευτικής (1977)
 • Ακολουθεί πιστά σε περιεχόμενο τις απαιτήσεις του BPS (British Psychological Society) με δικαίωμα εγγραφής στο Σύλλογο
 • Οδηγεί σε δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου και στην Ελλάδα
 • Το μοναδικό με έμφαση σε κλινικά μαθήματα και καινοτόμα μαθήματα (π.χ. επίδραση των ζώων, του διαδικτύου, των τατουάζ, κ.α.)
 • Διδάσκοντες με πολυετή διδακτική, ερευνητική και κλινική εμπειρία

 

Η Σχολή Ψυχολογίας του Mediterranean College διαθέτει τη μεγαλύτερη στην Ελλάδα εμπειρία – πάνω από 3 δεκαετίες – στην παροχή πανεπιστημιακών σπουδών στην Ψυχολογία. Το πρόγραμμα BSc (Hons) Applied Psychology αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για αυτούς που επιθυμούν να ακολουθήσουν καριέρα στο χώρο της ψυχολογίας. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τη σύγχρονη έρευνα που αφορά στις κοινωνικές, αναπτυξιακές, γνωστικές και βιολογικές διαστάσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Επίσης, εξερευνούν τις εφαρμογές της ψυχολογίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων - από την κατανόηση της φύσης και των αιτιών των ψυχικών ασθενειών, έως τη διερεύνηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε πραγματικές συνθήκες ζωής.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από το University of Derby, σύμφωνα με τα κριτήρια του Βρετανικού Συλλόγου Ψυχολόγων BPS (British Psychological Society), με βάση τα οποία πιστοποιούνται τα ακαδημαϊκά προγράμματα Ψυχολογίας. Ως εκ τούτου, αποτελεί μια άρτια εκπαιδευτική βάση για τη μελλοντική επαγγελματική κατοχύρωση των αποφοίτων, η οποία εξασφαλίζεται με μεταπτυχιακές σπουδές και απόκτηση κλινικής εμπειρίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Λυκείου που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο χώρο της Ψυχολογίας.

Προϋποθέσεις & δικαιολογητικά εγγραφής:

 • Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ (επικυρωμένο)
 • Συστατικές επιστολές (2)
 • Ικανοποιητική γνώση Αγγλικών (επίπεδο pre-lower ή IELTS 4.5) *
 • Ακαδημαϊκή Συνέντευξη
 • Φωτογραφίες (4)
 • Αντίγραφο ταυτότητας/ διαβατηρίου (επικυρωμένο)

*Το απαιτούμενο επίπεδο Αγγλικών για το αγγλόφωνο πρόγραμμα είναι αντίστοιχο με IELTS 6.0 ή lower.

Οι υποψήφιοι που δε διαθέτουν επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας από κάποιο φορέα, μπορούν να υποβληθούν στο εσωτερικό τεστ αξιολόγησης Αγγλικής γλώσσας του Mediterranean College (placement test).

Κάτοχοι διπλωμάτων ΙΕΚ ή HND, φοιτητές ΤΕΙ/ ΑΕΙ συγγενών ειδικοτήτων μπορούν να εισαχθούν σε προχωρημένο στάδιο του προγράμματος, μέσω της διαδικασίας αναγνώρισης μαθημάτων. Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών απαιτείται η υποβολή:

 • Διπλώματος ή αναλυτικής βαθμολογίας (academic transcript)
 • Αναλυτικού οδηγού σπουδών (εφόσον είναι διαθέσιμος)

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα των 20 διδακτικών μονάδων (credits), με εξαίρεση τη διπλωματική εργασία του 3ου έτους (Applied Psychology Research Project), η οποία αντιστοιχεί σε 40 credits.

Τα μαθήματα διεξάγονται σε εξαμηνιαία βάση και η διδασκαλία και μάθηση πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους: lectures (διαλέξεις), guest lectures (διαλέξεις από επισκέπτες), seminars (σεμινάρια), labs (εργαστήρια), tutorials (φροντιστηριακά μαθήματα), clinics (ενισχυτικά μαθήματα), role-plays (παιχνίδια ρόλων), παρουσιάσεις (presentations), εποπτεία (supervision), ανεξάρτητη μάθηση (independent learning).

Το 1ο Έτος και το 50% των μαθημάτων του 2ου Έτους διδάσκονται & αξιολογούνται στην ελληνική γλώσσα, ενώ το υπόλοιπο 50% του 2ου  Έτους και το 3ο Έτος διδάσκονται & αξιολογούνται στην αγγλική γλώσσα.

Έτος 1 / Επίπεδο 4

Έτος 2 / Επίπεδο 5

Έτος 3 / Επίπεδο 6

Κοινωνική & Βιολογική Ψυχολογία
(20 credits)

Γνωστικές Διεργασίες & Κοινωνικός Κόσμος
(20 credits)

Συμπεριφορές Εθισμού
(20 credits)

Εφαρμοσμένη Ψυχολογική Έρευνα
(20 credits)

Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας & Ατομικές Διαφορές
(20 credits)

Ψυχολογικές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση
(20 credits)

Η Σημασία της Ψυχολογίας
(20 credits)

Αποκλίνουσα Συμπεριφορά & Κλινική Ψυχολογία
(20 credits)

Αυτισμός, Σύνδρομο Άσπεργκερ & ΔΕΠΥ
(20 credits)

Γνωστική & Ανάπτυξη
(20 credits)

Εγκέφαλος, Συμπεριφορά & Ανθρώπινη Ανάπτυξη
(20 credits)

Κλινικές Εφαρμογές της Ψυχολογίας
(20 credits)

Μέθοδοι Έρευνας & Ανάλυση στη Ψυχολογία
(20 credits)

Το άτομο στην Ψυχολογία: Ποιοτικές Κατανοήσεις
(20 credits)

Πτυχιακή Εργασία στην Εφαρμοσμένη Ψυχολογία
(40 credits)

 

Η Ψυχολογία στον Μοντέρνο Κόσμο
(20 credits)

Ψυχολογία Υγείας
(20 credits)

Αγγλικά 1
(0 credits)

Αγγλικά 2
(0 credits)

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα των 20 διδακτικών μονάδων (credits), με εξαίρεση τη διπλωματική εργασία του 3ου έτους (Πτυχιακή Εργασία στην Εφαρμοσμένη Ψυχολογία), η οποία αντιστοιχεί σε 40 credits.

Το 1ο Έτος και το 50% των μαθημάτων του 2ου Έτους διδάσκονται & αξιολογούνται στην ελληνική γλώσσα, ενώ το υπόλοιπο 50% του 2ου Έτους και το 3ο Έτος διδάσκονται & αξιολογούνται στην αγγλική γλώσσα. Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο φοιτητής μεταβαίνει από ένα εύρος θεωριών και δεξιοτήτων στο 1ο Έτος σε μια πιο ανεξάρτητη διερεύνηση και σύνθεση της γνώσης και της ερμηνείας της στο 3ο Έτος.

Τα μαθήματα διεξάγονται σε εξαμηνιαία βάση και η διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους, προσφέροντας στους φοιτητές μια πολυδιάστατη εκπαιδευτική εμπειρία:

Μέθοδοι Διδασκαλίας: διαλέξεις, σεμινάρια, συζήτηση, μελέτη περιπτώσεων, διαδραστικά εργαστήρια.

Μέθοδοι Μάθησης: ανεξάρτητη μελέτη – έρευνα, διαλέξεις από επαγγελματίες του χώρου (guest lectures), εκπαιδευτικές επισκέψεις, εργαστηριακά μαθήματα, παιχνίδια ρόλων (role-plays), πρακτική, έρευνα, εποπτεία (supervision).

Μέθοδοι Αξιολόγησης: βιβλιογραφικές εργασίες, ομαδικές εργασίες, εξετάσεις, ενημερωτικά φυλλάδια, προφορικές παρουσιάσεις, ασκήσεις, παρουσιάσεις με poster, ερευνητικές εργασίες.

Η εκπαιδευτική διαδικασία εμπλουτίζεται από τις περαιτέρω δραστηριότητες της Σχολής Ψυχολογίας και του Κολλεγίου ευρύτερα, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων/ εσπερίδων
 • Διοργάνωση Ετήσιου Διεπιστημονικού Φοιτητικού Συνεδρίου (Annual Student Conference)
 • Λειτουργία Συμβουλευτικού Κέντρου
 • Συμμετοχή φοιτητών σε επιστημονικά συνέδρια
 • Πιστοποιημένα σεμινάρια μετεκπαίδευσης & εξειδίκευσης (μέσω του Mediterranean Professional Studies)
 • Συμμετοχή φοιτητών στα projects του Ερευνητικού Κέντρου του Mediterranean College
 • Συμμετοχή φοιτητών σε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και εθελοντισμού, που διοργανώνει το Mediterranean College

Γιατί επιλέγω Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στο Mediterranean College.

Γιατί:

 • Το Mediterranean College είναι το πανεπιστημιακό Κολέγιο με τη μεγαλύτερη εμπειρία και εξειδίκευση στην Ελλάδα (από το 1977) στην παροχή αυτόνομων πανεπιστημιακών προγραμμάτων Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής και προσφέρει σπουδές Ψυχολογίας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από HND έως Master.
 • Το BSc (Hons) Applied Psychology του University of Derby ακλουθεί πιστά σε δομή και περιεχόμενο (επιστημονικά πεδία) τις απαιτήσεις του BPS (British Psychological Society), του επαγγελματικού σωματείου της Μ. Βρετανίας σύμφωνα με το οποίο αναγνωρίζονται τυπικά και ουσιαστικά τα πτυχία Ψυχολογίας.
 • Πρόκειται για πανεπιστημιακό πρόγραμμα Ψυχολογίας που οδηγεί σε πτυχίο BSc (Bachelor of Science) και όχι BA (Bachelor of Arts), καθιστώντας το λιγότερο θεωρητικό και περισσότερο εφαρμοσμένο.
 • Το πρόγραμμα έχει ανανεωθεί πρόσφατα (2013) και περιλαμβάνει πεδία που έχει ανάγκη ο ψυχολόγος του σήμερα. Είναι το μοναδικό προπτυχιακό πρόγραμμα Ψυχολογίας στην Ελλάδα που δίνει έμφαση σε κλινικά μαθήματα (ψυχολογία αποκλίνουσας συμπεριφοράς, κλινική ψυχολογία, κ.λπ) ενώ ταυτόχρονα περιέχει καινοτόμα μαθήματα όπως, «Ψυχολογία στον Μοντέρνο Κόσμο», καλύπτοντας σύγχρονες θεματικές στην ανθρώπινη ψυχολογία, όπως η επίδραση των ζώων, η ψυχολογία της μόδας, των τατουάζ και της σωματικής τέχνης, τρομοκρατία και ψυχολογία, επιπτώσεις διαδικτύου.
 • Το πρόγραμμα διδάσκεται στα ελληνικά (1ο μισό) και στα αγγλικά (2ο μισό), ώστε οι φοιτητές να εισάγονται ομαλά και σταδιακά στις σπουδές στην αγγλική γλώσσα. Τα ειδικά μαθήματα αγγλικών που περιέχει στο 1ο και 2ο έτος είναι σχεδιασμένα για την Επιστήμη της Ψυχολογίας (ορολογία) και καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του αγγλόφωνου τμήματος του προγράμματος (οι φοιτητές δε χρειάζονται επιπρόσθετα μαθήματα εκτός Κολλεγίου). Οι απόφοιτοι του προγράμματος, ως κάτοχοι πτυχίου Βρετανικού πανεπιστημίου, έχουν τελειοποιήσει τα αγγλικά τους και οι γνώσεις τους στη γλώσσα πιστοποιούνται σε επίπεδο Proficiency.
 • Οι φοιτητές του προγράμματος διδάσκονται, μαθαίνουν και αξιολογούνται με ποικίλους τρόπους και όχι μόνο με διαλέξεις και εξετάσεις: εργαστήρια, παιχνίδια ρόλων, διαλέξεις από επαγγελματίες, εκπαιδευτικές επισκέψεις, παρουσιάσεις μέσω poster, ατομική έρευνα, εποπτεία, κ.λπ. Η έμφαση του προγράμματος στην έρευνα ωφελεί τους φοιτητές, τόσο για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, όσο και για την μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 • Οι καθηγητές του προγράμματος είναι πιστοποιημένοι (accredited lecturers) του University of Derby για κάθε μάθημα που διδάσκουν καθώς και εγγεγραμμένοι στο μητρώο διδασκόντων Κολλεγίων του Υπουργείου Παιδείας. Το Mediterranean College σε συνεργασία με το University of Derby εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιλογής, αξιολόγησης και συνεχούς εκπαίδευσης των καθηγητών του, ώστε οι φοιτητές να λαμβάνουν άριστη ακαδημαϊκή εκπαίδευση, ατομική υποστήριξη και ενίσχυση των κοινωνικών & επαγγελματικών τους δεξιοτήτων μέσα από το πρόγραμμα.
 • Οι φοιτητές υποστηρίζονται καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους στο Κολέγιο από προσωπικό σύμβουλο – καθηγητή (personal tutor), με τη βοήθεια του οποίου καταρτίζουν και εφαρμόζουν το προσωπικό τους πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης (PDP – Personal Development Planning).
 • Το University of Derby, σύμφωνα με την πανεπιστημιακή κατάταξη του Guardian (2015), βρίσκεται στο TOP50 των Βρετανικών Πανεπιστημίων, κατέχοντας τη 2η θέση μεταξύ των Βρετανικών Πανεπιστημίων που εκπροσωπούνται στην Ελλάδα.
 • Η Σχολή Ψυχολογίας του Mediterranean College δίνει την ευκαιρία σε όλους τους φοιτητές να αποκτήσουν παράλληλα με τις σπουδές τους πολύτιμη πρακτική εμπειρία, μέσω των ανοιχτών θέσεων πρακτικής άσκησης ή εθελοντικής εργασίας στο δίκτυο συνεργατών του Κολλεγίου.
 • Η Σχολή Ψυχολογίας σε συνεργασία με το Mediterranean Professional Studies προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να παρακολουθήσουν - παράλληλα με τις σπουδές τους - εξειδικευμένα σεμινάρια στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων (MMPI, DSM, BFQ, κ.α.) σε αποκλειστική συνεργασία με την εταιρία ISON Psychometrica καθώς και πιστοποιημένους κύκλους μετεκπαίδευσης στη Συμβουλευτική, την Ψυχοθεραπεία και την Κλινική Διάγνωση – Αξιολόγηση.
 • Οι φοιτητές Ψυχολογίας του Mediterranean College συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις του MC Employability Scheme, του ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης της απασχολησιμότητας του Mediterranean College, που τους προετοιμάζει καθ όλη τη διάρκεια των σπουδών για να είναι ανταγωνιστικοί και έτοιμοι να εισέλθουν στην απαιτητική αγορά εργασίας.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού πτυχίου. Εφόσον επιθυμούν, μπορούν και τυπικά να αναγνωρίσουν το πτυχίο τους από τις Ελληνικές αρχές (ΣΑΕΠ – Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων).

Αρμόδιοι φορείς για την αναγνώριση του πτυχίου και την απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων ψυχολόγου στη Μ. Βρετανία είναι το BPS (British Psychological Society) και το HCPC (Health Care Professions Council). Ολοκληρώνοντας το Bachelor, οι απόφοιτοι κάνουν ατομική αίτηση και αποκοτούν το GBC (Graduate Basis for Chartered Membership) και τη δυνατότητα εξέλιξης σε Chartered Psychologists. Συνεχίζοντας σε μεταπτυχιακές σπουδές και εγγραφή στο HCPC, οδηγούνται σε επαγγελματικά δικαιώματα στην Ελλάδα.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για την αναγνώριση σπουδών.

Αφού ολοκληρώσουν το BSc (Hons) Applied Psychology, οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν για μεταπτυχιακό στο Mediterranean College ή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού ή να επιλέξουν να βγουν άμεσα στην αγορά εργασίας.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα (Master) του Mediterranean College που μπορούν να παρακολουθήσουν οι απόφοιτοι με σχετική πρακτική εμπειρία είναι τα ακόλουθα:

Εναλλακτικά, μπορούν να εξειδικευτούν, επιλέγοντας κάποιο από τα ελληνόφωνα, πιστοποιημένα επαγγελματικά προγράμματα σπουδών του Mediterranean Professional Studies στους παρακάτω τομείς:

 • Κλινική Διάγνωση & Αξιολόγηση
 • Εκπαίδευση & Χορήγηση Ψυχομετρικών Εργαλείων/ Τεστ
 • Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία
 • Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία
 • Συνθετική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία
 • Συμβουλευτική Σχέσεων
 • Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Life Coaching
 • Λογοθεραπεία
 • Επίκτητες Νευρολογικές Διαταραχές
 • Εφαρμογές Ειδικής Αγωγής

Ολοκληρώνοντας με επιτυχία το πρόγραμμα Ψυχολογίας καθώς και προγράμματα ειδίκευσης/ προσέγγισης οι απόφοιτοι θα μπορούν να εργαστούν σε:

 • Διάφορα συμβουλευτικά πλαίσια, όπως κέντρα ψυχικής υγείας, συμβουλευτικούς σταθμούς, μονάδες κοινοτικής στήριξης, κοινωνικής πρόνοιας
 • Εκπαιδευτήρια
 • Νοσοκομεία και κλινικές
 • Κέντρα απεξάρτησης, αποκατάστασης και επανένταξης
 • Τμήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού επιχειρήσεων
 • Εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων & ερευνών αγοράς
 • Ερευνητικά κέντρα
 • Κέντρα ειδικής αγωγής και ειδικά σχολεία
 • Ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές ΜΚΟ

και ως ιδιωτικοί σύμβουλοι ψυχικής υγείας (ελεύθεροι επαγγελματίες)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ MEDITERRANEAN COLLEGE.

 Ένας εξειδικευμένος σύμβουλος εκπαίδευσης βρίσκεται στη διάθεσή σας.

Photo Gallery

Συνεργασίες

Περιγραφή

Η Σχολή Ψυχολογίας του Mediterranean College διαθέτει τη μεγαλύτερη στην Ελλάδα εμπειρία – πάνω από 3 δεκαετίες – στην παροχή πανεπιστημιακών σπουδών στην Ψυχολογία. Το πρόγραμμα BSc (Hons) Applied Psychology αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για αυτούς που επιθυμούν να ακολουθήσουν καριέρα στο χώρο της ψυχολογίας. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τη σύγχρονη έρευνα που αφορά στις κοινωνικές, αναπτυξιακές, γνωστικές και βιολογικές διαστάσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Επίσης, εξερευνούν τις εφαρμογές της ψυχολογίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων - από την κατανόηση της φύσης και των αιτιών των ψυχικών ασθενειών, έως τη διερεύνηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε πραγματικές συνθήκες ζωής.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από το University of Derby, σύμφωνα με τα κριτήρια του Βρετανικού Συλλόγου Ψυχολόγων BPS (British Psychological Society), με βάση τα οποία πιστοποιούνται τα ακαδημαϊκά προγράμματα Ψυχολογίας. Ως εκ τούτου, αποτελεί μια άρτια εκπαιδευτική βάση για τη μελλοντική επαγγελματική κατοχύρωση των αποφοίτων, η οποία εξασφαλίζεται με μεταπτυχιακές σπουδές και απόκτηση κλινικής εμπειρίας.

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Λυκείου που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο χώρο της Ψυχολογίας.

Προϋποθέσεις & δικαιολογητικά εγγραφής:

 • Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ (επικυρωμένο)
 • Συστατικές επιστολές (2)
 • Ικανοποιητική γνώση Αγγλικών (επίπεδο pre-lower ή IELTS 4.5) *
 • Ακαδημαϊκή Συνέντευξη
 • Φωτογραφίες (4)
 • Αντίγραφο ταυτότητας/ διαβατηρίου (επικυρωμένο)

*Το απαιτούμενο επίπεδο Αγγλικών για το αγγλόφωνο πρόγραμμα είναι αντίστοιχο με IELTS 6.0 ή lower.

Οι υποψήφιοι που δε διαθέτουν επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας από κάποιο φορέα, μπορούν να υποβληθούν στο εσωτερικό τεστ αξιολόγησης Αγγλικής γλώσσας του Mediterranean College (placement test).

Κάτοχοι διπλωμάτων ΙΕΚ ή HND, φοιτητές ΤΕΙ/ ΑΕΙ συγγενών ειδικοτήτων μπορούν να εισαχθούν σε προχωρημένο στάδιο του προγράμματος, μέσω της διαδικασίας αναγνώρισης μαθημάτων. Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών απαιτείται η υποβολή:

 • Διπλώματος ή αναλυτικής βαθμολογίας (academic transcript)
 • Αναλυτικού οδηγού σπουδών (εφόσον είναι διαθέσιμος)

 

Δομή & Περιεχόμενο

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα των 20 διδακτικών μονάδων (credits), με εξαίρεση τη διπλωματική εργασία του 3ου έτους (Applied Psychology Research Project), η οποία αντιστοιχεί σε 40 credits.

Τα μαθήματα διεξάγονται σε εξαμηνιαία βάση και η διδασκαλία και μάθηση πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους: lectures (διαλέξεις), guest lectures (διαλέξεις από επισκέπτες), seminars (σεμινάρια), labs (εργαστήρια), tutorials (φροντιστηριακά μαθήματα), clinics (ενισχυτικά μαθήματα), role-plays (παιχνίδια ρόλων), παρουσιάσεις (presentations), εποπτεία (supervision), ανεξάρτητη μάθηση (independent learning).

Το 1ο Έτος και το 50% των μαθημάτων του 2ου Έτους διδάσκονται & αξιολογούνται στην ελληνική γλώσσα, ενώ το υπόλοιπο 50% του 2ου  Έτους και το 3ο Έτος διδάσκονται & αξιολογούνται στην αγγλική γλώσσα.

Έτος 1 / Επίπεδο 4

Έτος 2 / Επίπεδο 5

Έτος 3 / Επίπεδο 6

Κοινωνική & Βιολογική Ψυχολογία
(20 credits)

Γνωστικές Διεργασίες & Κοινωνικός Κόσμος
(20 credits)

Συμπεριφορές Εθισμού
(20 credits)

Εφαρμοσμένη Ψυχολογική Έρευνα
(20 credits)

Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας & Ατομικές Διαφορές
(20 credits)

Ψυχολογικές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση
(20 credits)

Η Σημασία της Ψυχολογίας
(20 credits)

Αποκλίνουσα Συμπεριφορά & Κλινική Ψυχολογία
(20 credits)

Αυτισμός, Σύνδρομο Άσπεργκερ & ΔΕΠΥ
(20 credits)

Γνωστική & Ανάπτυξη
(20 credits)

Εγκέφαλος, Συμπεριφορά & Ανθρώπινη Ανάπτυξη
(20 credits)

Κλινικές Εφαρμογές της Ψυχολογίας
(20 credits)

Μέθοδοι Έρευνας & Ανάλυση στη Ψυχολογία
(20 credits)

Το άτομο στην Ψυχολογία: Ποιοτικές Κατανοήσεις
(20 credits)

Πτυχιακή Εργασία στην Εφαρμοσμένη Ψυχολογία
(40 credits)

Η Ψυχολογία στον Μοντέρνο Κόσμο
(20 credits)

Ψυχολογία Υγείας
(20 credits)

Αγγλικά 1
(0 credits)

Αγγλικά 2
(0 credits)

 

 

Διδασκαλία & Μάθηση

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα των 20 διδακτικών μονάδων (credits), με εξαίρεση τη διπλωματική εργασία του 3ου έτους (Πτυχιακή Εργασία στην Εφαρμοσμένη Ψυχολογία), η οποία αντιστοιχεί σε 40 credits.

Το 1ο Έτος και το 50% των μαθημάτων του 2ου Έτους διδάσκονται & αξιολογούνται στην ελληνική γλώσσα, ενώ το υπόλοιπο 50% του 2ου Έτους και το 3ο Έτος διδάσκονται & αξιολογούνται στην αγγλική γλώσσα. Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο φοιτητής μεταβαίνει από ένα εύρος θεωριών και δεξιοτήτων στο 1ο Έτος σε μια πιο ανεξάρτητη διερεύνηση και σύνθεση της γνώσης και της ερμηνείας της στο 3ο Έτος.

Τα μαθήματα διεξάγονται σε εξαμηνιαία βάση και η διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους, προσφέροντας στους φοιτητές μια πολυδιάστατη εκπαιδευτική εμπειρία:

Μέθοδοι Διδασκαλίας: διαλέξεις, σεμινάρια, συζήτηση, μελέτη περιπτώσεων, διαδραστικά εργαστήρια.

Μέθοδοι Μάθησης: ανεξάρτητη μελέτη – έρευνα, διαλέξεις από επαγγελματίες του χώρου (guest lectures), εκπαιδευτικές επισκέψεις, εργαστηριακά μαθήματα, παιχνίδια ρόλων (role-plays), πρακτική, έρευνα, εποπτεία (supervision).

Μέθοδοι Αξιολόγησης: βιβλιογραφικές εργασίες, ομαδικές εργασίες, εξετάσεις, ενημερωτικά φυλλάδια, προφορικές παρουσιάσεις, ασκήσεις, παρουσιάσεις με poster, ερευνητικές εργασίες.

Η εκπαιδευτική διαδικασία εμπλουτίζεται από τις περαιτέρω δραστηριότητες της Σχολής Ψυχολογίας και του Κολλεγίου ευρύτερα, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων/ εσπερίδων
 • Διοργάνωση Ετήσιου Διεπιστημονικού Φοιτητικού Συνεδρίου (Annual Student Conference)
 • Λειτουργία Συμβουλευτικού Κέντρου
 • Συμμετοχή φοιτητών σε επιστημονικά συνέδρια
 • Πιστοποιημένα σεμινάρια μετεκπαίδευσης & εξειδίκευσης (μέσω του Mediterranean Professional Studies)
 • Συμμετοχή φοιτητών στα projects του Ερευνητικού Κέντρου του Mediterranean College
 • Συμμετοχή φοιτητών σε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και εθελοντισμού, που διοργανώνει το Mediterranean College

 

Οφέλη

Γιατί επιλέγω Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στο Mediterranean College.

Γιατί:

 • Το Mediterranean College είναι το πανεπιστημιακό Κολέγιο με τη μεγαλύτερη εμπειρία και εξειδίκευση στην Ελλάδα (από το 1977) στην παροχή αυτόνομων πανεπιστημιακών προγραμμάτων Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής και προσφέρει σπουδές Ψυχολογίας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από HND έως Master.
 • Το BSc (Hons) Applied Psychology του University of Derby ακλουθεί πιστά σε δομή και περιεχόμενο (επιστημονικά πεδία) τις απαιτήσεις του BPS (British Psychological Society), του επαγγελματικού σωματείου της Μ. Βρετανίας σύμφωνα με το οποίο αναγνωρίζονται τυπικά και ουσιαστικά τα πτυχία Ψυχολογίας.
 • Πρόκειται για πανεπιστημιακό πρόγραμμα Ψυχολογίας που οδηγεί σε πτυχίο BSc (Bachelor of Science) και όχι BA (Bachelor of Arts), καθιστώντας το λιγότερο θεωρητικό και περισσότερο εφαρμοσμένο.
 • Το πρόγραμμα έχει ανανεωθεί πρόσφατα (2013) και περιλαμβάνει πεδία που έχει ανάγκη ο ψυχολόγος του σήμερα. Είναι το μοναδικό προπτυχιακό πρόγραμμα Ψυχολογίας στην Ελλάδα που δίνει έμφαση σε κλινικά μαθήματα (ψυχολογία αποκλίνουσας συμπεριφοράς, κλινική ψυχολογία, κ.λπ) ενώ ταυτόχρονα περιέχει καινοτόμα μαθήματα όπως, «Ψυχολογία στον Μοντέρνο Κόσμο», καλύπτοντας σύγχρονες θεματικές στην ανθρώπινη ψυχολογία, όπως η επίδραση των ζώων, η ψυχολογία της μόδας, των τατουάζ και της σωματικής τέχνης, τρομοκρατία και ψυχολογία, επιπτώσεις διαδικτύου.
 • Το πρόγραμμα διδάσκεται στα ελληνικά (1ο μισό) και στα αγγλικά (2ο μισό), ώστε οι φοιτητές να εισάγονται ομαλά και σταδιακά στις σπουδές στην αγγλική γλώσσα. Τα ειδικά μαθήματα αγγλικών που περιέχει στο 1ο και 2ο έτος είναι σχεδιασμένα για την Επιστήμη της Ψυχολογίας (ορολογία) και καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του αγγλόφωνου τμήματος του προγράμματος (οι φοιτητές δε χρειάζονται επιπρόσθετα μαθήματα εκτός Κολλεγίου). Οι απόφοιτοι του προγράμματος, ως κάτοχοι πτυχίου Βρετανικού πανεπιστημίου, έχουν τελειοποιήσει τα αγγλικά τους και οι γνώσεις τους στη γλώσσα πιστοποιούνται σε επίπεδο Proficiency.
 • Οι φοιτητές του προγράμματος διδάσκονται, μαθαίνουν και αξιολογούνται με ποικίλους τρόπους και όχι μόνο με διαλέξεις και εξετάσεις: εργαστήρια, παιχνίδια ρόλων, διαλέξεις από επαγγελματίες, εκπαιδευτικές επισκέψεις, παρουσιάσεις μέσω poster, ατομική έρευνα, εποπτεία, κ.λπ. Η έμφαση του προγράμματος στην έρευνα ωφελεί τους φοιτητές, τόσο για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, όσο και για την μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 • Οι καθηγητές του προγράμματος είναι πιστοποιημένοι (accredited lecturers) του University of Derby για κάθε μάθημα που διδάσκουν καθώς και εγγεγραμμένοι στο μητρώο διδασκόντων Κολλεγίων του Υπουργείου Παιδείας. Το Mediterranean College σε συνεργασία με το University of Derby εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιλογής, αξιολόγησης και συνεχούς εκπαίδευσης των καθηγητών του, ώστε οι φοιτητές να λαμβάνουν άριστη ακαδημαϊκή εκπαίδευση, ατομική υποστήριξη και ενίσχυση των κοινωνικών & επαγγελματικών τους δεξιοτήτων μέσα από το πρόγραμμα.
 • Οι φοιτητές υποστηρίζονται καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους στο Κολέγιο από προσωπικό σύμβουλο – καθηγητή (personal tutor), με τη βοήθεια του οποίου καταρτίζουν και εφαρμόζουν το προσωπικό τους πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης (PDP – Personal Development Planning).
 • Το University of Derby, σύμφωνα με την πανεπιστημιακή κατάταξη του Guardian (2015), βρίσκεται στο TOP50 των Βρετανικών Πανεπιστημίων, κατέχοντας τη 2η θέση μεταξύ των Βρετανικών Πανεπιστημίων που εκπροσωπούνται στην Ελλάδα.
 • Η Σχολή Ψυχολογίας του Mediterranean College δίνει την ευκαιρία σε όλους τους φοιτητές να αποκτήσουν παράλληλα με τις σπουδές τους πολύτιμη πρακτική εμπειρία, μέσω των ανοιχτών θέσεων πρακτικής άσκησης ή εθελοντικής εργασίας στο δίκτυο συνεργατών του Κολλεγίου.
 • Η Σχολή Ψυχολογίας σε συνεργασία με το Mediterranean Professional Studies προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να παρακολουθήσουν - παράλληλα με τις σπουδές τους - εξειδικευμένα σεμινάρια στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων (MMPI, DSM, BFQ, κ.α.) σε αποκλειστική συνεργασία με την εταιρία ISON Psychometrica καθώς και πιστοποιημένους κύκλους μετεκπαίδευσης στη Συμβουλευτική, την Ψυχοθεραπεία και την Κλινική Διάγνωση – Αξιολόγηση.
 • Οι φοιτητές Ψυχολογίας του Mediterranean College συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις του MC Employability Scheme, του ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης της απασχολησιμότητας του Mediterranean College, που τους προετοιμάζει καθ όλη τη διάρκεια των σπουδών για να είναι ανταγωνιστικοί και έτοιμοι να εισέλθουν στην απαιτητική αγορά εργασίας.

 

Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού πτυχίου. Εφόσον επιθυμούν, μπορούν και τυπικά να αναγνωρίσουν το πτυχίο τους από τις Ελληνικές αρχές, αφού έχουν προηγουμένως εξασφαλίσει αναγνώριση από τις αρμόδιες επαγγελματικές ενώσεις της Μεγάλης Βρετανίας.

Αρμόδιοι φορείς για την αναγνώριση του πτυχίου και την απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων ψυχολόγου στη Μ. Βρετανία είναι το BPS (British Psychological Society) και το HCPC (Health Care Professions Council). Ολοκληρώνοντας το Bachelor, οι απόφοιτοι κάνουν ατομική αίτηση και αποκοτούν το GBC (Graduate Basis for Chartered Membership) και τη δυνατότητα εξέλιξης σε Chartered Psychologists. Συνεχίζοντας σε μεταπτυχιακές σπουδές και εγγραφή στο HCPC, οδηγούνται σε επαγγελματικά δικαιώματα στην Ελλάδα.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για την αναγνώριση σπουδών.

Αφού ολοκληρώσουν το BSc (Hons) Applied Psychology, οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν για μεταπτυχιακό στο Mediterranean College ή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού ή να επιλέξουν να βγουν άμεσα στην αγορά εργασίας.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα (Master) του Mediterranean College που μπορούν να παρακολουθήσουν οι απόφοιτοι με σχετική πρακτική εμπειρία είναι τα ακόλουθα:

Εναλλακτικά, μπορούν να εξειδικευτούν, επιλέγοντας κάποιο από τα ελληνόφωνα, πιστοποιημένα επαγγελματικά προγράμματα σπουδών του Mediterranean Professional Studies στους παρακάτω τομείς:

 • Κλινική Διάγνωση & Αξιολόγηση
 • Εκπαίδευση & Χορήγηση Ψυχομετρικών Εργαλείων/ Τεστ
 • Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία
 • Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία
 • Συνθετική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία
 • Συμβουλευτική Σχέσεων
 • Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Life Coaching
 • Λογοθεραπεία
 • Επίκτητες Νευρολογικές Διαταραχές
 • Εφαρμογές Ειδικής Αγωγής

Ολοκληρώνοντας με επιτυχία το πρόγραμμα Ψυχολογίας καθώς και προγράμματα ειδίκευσης/ προσέγγισης οι απόφοιτοι θα μπορούν να εργαστούν σε:

 • Διάφορα συμβουλευτικά πλαίσια, όπως κέντρα ψυχικής υγείας, συμβουλευτικούς σταθμούς, μονάδες κοινοτικής στήριξης, κοινωνικής πρόνοιας
 • Εκπαιδευτήρια
 • Νοσοκομεία και κλινικές
 • Κέντρα απεξάρτησης, αποκατάστασης και επανένταξης
 • Τμήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού επιχειρήσεων
 • Εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων & ερευνών αγοράς
 • Ερευνητικά κέντρα
 • Κέντρα ειδικής αγωγής και ειδικά σχολεία
 • Ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές ΜΚΟ

και ως ιδιωτικοί σύμβουλοι ψυχικής υγείας (ελεύθεροι επαγγελματίες)

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

36

ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

82%

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
 

8:1

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

85

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
TOP Title of the document