Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών

Η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους πιο στέρεους πυλώνες ανάπτυξης της χώρας μας συνεισφέροντας σχεδόν...

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Mediterranean College είναι από τις πρώτες και μεταξύ των πρωτοπόρων...

Σχολή Τουρισμού και Φιλοξενίας

Η Σχολή Τουρισμού και Φιλοξενίας του Mediterranean College έχει ως όραμα να συμβάλλει καταλυτικά στη...

Σχολή Επιστημών Υγείας & Αθλητισμού

Tα επαγγέλματα Υγείας και Αθλητισμού παρουσιάζουν θετικές προοπτικές απασχόλησης τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ενώ...

Σχολή Πληροφορικής

Η Σχολή Πληροφορικής συνεργάζεται με το University of Derby παρέχοντας προγράμματα Bachelor και Master σε...

Σχολή Ψυχολογίας

Η Σχολή ψυχολογίας του Mediterranean College διαθέτει τη μεγαλύτερη εμπειρία στην Ελλάδα, σε επίπεδο ιδιωτικών...

Σχολή Επιστημών της Αγωγής

Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής του Mediterranean College ιδρύθηκε το 2007, με στόχο να καθιερωθεί...

Σχολή Μηχανικών

Η Σχολή Μηχανικών του Mediterranean College λειτουργεί από το 2005, ανοίγοντας το δρόμο για την...

Σχολή Arts & Design

Η αποστολή του School of Arts & Design του Mediterranean College είναι να παρέχει σύγχρονα...

Κλείσιμο